Tema

Åpen forskning

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen

Siri Aashaug Sæther

Bibliotekadministrasjon, BIBSYS, CRIStin, Open Access, opphavsrett, publisering


Vis hele profilen til Siri Aashaug Sæther