Tema

Kjevelapper

Roy Andersen

  • Hileting, registrering og dokumentasjon av jerv og fjellrev.
  • Kadaverdokumentasjon på sau og tamrein.
  • Telemetri (bruk, opplæring og tilpassing av spesifikasjoner).
  • Overvåking av villrein (bl.a struktur- og kalvetellinger)
  • Feltarbeid under krevende forhold (vinter og sommer)
  • Planlegging, styring, koordinering m.m. av feltarbeid
  • Databehandling (Word, Excel, Access, Arcview (GIS) m.m)
  • Samarbeid og koordinering bl.a med Fjelltjenesten, SNO m.fl.
  • Selvstendig arbeid

Vis hele profilen til Roy Andersen

Mai Irene Solem


Vis hele profilen til Mai Irene Solem

Christer Moe Rolandsen

Hjortevilt, Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no), elg, bestandsovervåking, telemetri, populasjonsdynamikk, GIS, vilt og trafikk.
Vis hele profilen til Christer Moe Rolandsen