Tema

Laksetelling

Tor Fredrik Næsje

  • Major practical experience in planning and carrying out research projects, in particular projects related to freshwater ecosystems and axploitation
  • Many years of advisory experience to national, regional and local authorities concerning managment and utilisation of inland fish resources
  • Many years of experience in consequence analysis of encroachment in reivers and lakes, in particular hydroelectric power plants
  • Experience from developing countries performing feasibility studies on fisheries and hydroelectric power plants, and as advisor to authorities

Vis hele profilen til Tor Fredrik Næsje

Gunnbjørn Bremset

- Produksjonsforhold hos sjøvandrende laksefisk

- Konkurranse og habitatbruk hos ungfisk av laks og aure

- Effekter av vassdragsinngrep på fiskesamfunn

- Kompensasjonstiltak for ferskvannsfisk

- Gyrodactylus salaris - effekter og tiltak

- Direkte observasjoner av elvelevende fisk


Vis hele profilen til Gunnbjørn Bremset

Peder Fiske

Behavioural Ecology, Sexual selection, Statistical analysis
Vis hele profilen til Peder Fiske