Tema

Lundefugl

Tycho Anker-Nilssen

  • Populasjonsbiolog med ekspertise i sjøfugløkologi
  • Tidsseriestudier av sjøfuglers demografi, næringsøkologi, trofiske interaksjoner og klimarelaterte responser.
  • Nasjonal kartlegging og overvåking av sjøfuglers utbredelse og bestandsutvikling
  • Studier av sjøfuglers forflyttninger (vha. satellittsendere og loggere), morfometri og herkomst.
  • Miljøutredninger, konsekvensanalyser og sårbarhetsmodellering bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet.
  • God kompetanse mht. elektronisk databehandling og statistisk analyse.
  • Vitenskapelig veileder for en rekke hovedfagsstudenter samt noe erfaring som foreleser og sensor ved universitet.
  • Lang erfaring fra administrasjon og forskningsledelse på prosjekt-, program- og instituttnivå, og administrativ leder av NINAs forskningsstasjon på Røst.

Vis hele profilen til Tycho Anker-Nilssen