Tema

Kontakt

Rein

Audun Ruud

  • Politikk og styring knyttet til produksjon, overføring og bruk av fornybar energi.
  • Samfunnsaksept og deltakelse
  • Miljøledelse i næringslivet
  • Miljø- og klimapolitikk og praksis

Vis hele profilen til Audun Ruud

Torkild Tveraa

Populasjonsøkologi, demografi og livshistoriestrategi. Har hatt særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og rovdyrtap hos rein.
Vis hele profilen til Torkild Tveraa

Olav Strand


Vis hele profilen til Olav Strand