Tema

Kontakt

Atferdsbiologi

Tone Kristin Reiertsen

Sjøfugl
Vis hele profilen til Tone Kristin Reiertsen

Sveinn Are Hanssen


Vis hele profilen til Sveinn Are Hanssen

Svein-Håkon Lorentsen

  • Økolog med hovedvekt på studier av sjøfugl og sel i marine og polare miljøer. 
  • Hovedfokus på studier av populasjonsbiologi, demografi og reproduksjonsbiologi, diett, næringsøksøkologi, atferd og migrasjoner vha. dataloggere (GPS, GLS, TDR og satelittelemetri) 
  • Erfaring fra feltarbeid under til dels krevende forhold (Antarktis, norskekysten til forskjellige årstider). 
  • Miljøutredninger, konsekvensanalyser bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet, effekter av taretråling, forstyrrelse på sjøfugl og høsting
  • Faglig veileder for en rekke hovedfagsstudenter og sensor ved universitet.
  • Administrativ leder for Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl
  • Administrativ erfaring både i forbindelse med ledelse av prosjekter og som NK for avdeling for terrestrisk økoogi i NINA gjennom to år. 
  • Stor erfaring i oppbygging av databaser

Vis hele profilen til Svein-Håkon Lorentsen

Terje Bongard

Human atferdsøkologi, human etologi, ferskvannsøkologi,entomologi
Vis hele profilen til Terje Bongard
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema