Tema

Miljøkonsekvenser

Jørn Thomassen

Environmental Impact Assessments. Project planning and programme co-ordinating, especially within Environmental Impact Assessments and Environmental monitoring. Project planning and implementation in ecology in Arctic areas in summer and winter seasons. Training.
Vis hele profilen til Jørn Thomassen

Lars Erikstad

English: Research Geoscientist Field of work: Geoscience, land forms (geomorphology), quartenary geology, landscape analysis, environmental impact assessments, aerial photography analysis, remote sensing, digital elevation models, geographic information systems (GIS).
Vis hele profilen til Lars Erikstad

Erik Framstad

Viktigste vitenskapelige erfaringer dekker bestands- og habitatøkologi hos smågnagere i boreale skoger og fjelløkosystemer. Anvendt forskning, oppdrag og konsulentvirksomhet omfatter studier i og utredninger om boreal skogøkologi, verneområder, økologiske effekter av jordbruk og skogbruk på arter og økosystemer, konsekvensutredninger av infrastrukturutbygging, utvikling av indikatorer for biologisk mangfold, og overvåking av terrestrisk biologisk mangfold.

Viktigste administrative erfaring omfatter ledelse av NINAs forskningsavdeling i Oslo, samt koordinering av terrestrisk økologisk overvåkning og større forskningsprosjekter og programmer knyttet til skog eller kulturlandskap.


Vis hele profilen til Erik Framstad

Bram Van Moorter

spatial ecology
animal space use and movement
connectivity
modeling:

- socio-ecological systems
- agent-based modeling
- adaptive management
psychology

Profile

In my research I aim to develop theory to support applied problems. As Kurt Lewin (social psychologist) famously said: "There is nothing as practical as a good theory."

Google Scholar profile

Blog

Details

My past research has primarily focused on the study of animal space use and movements in relation to environmental heterogeneity. For this work I have combined formal theoretical developments with the analysis of large spatial data sets.

In my current work is an increasing emphasis on the explicit linkage of spatial ecological processes with human activities and the mitigation thereof to support ongoing ecosystem functioning. As part of the "Renewable Reindeer"-project, we are evaluating the effects of human infrastructures on habitat loss and fragmentation through graph-based connectivity measures.

reindeer

gull

In the adaptive management of human land use in protected areas.

I pursue further integration of ecological and societal dynamics in a Socio-Ecological Systems framework using approaches from Ecosystem Services and Environmental Psychology.


Vis hele profilen til Bram Van Moorter

Manuela Panzacchi

movement ecology, spatial ecology, GPS data, habitat selection, ungulates, carnivores, human-wildlife conflicts, sustainable development, adaptive management, reindeer.


Vis hele profilen til Manuela Panzacchi

Jon Museth

Innlandsfisk, flerartssamfunn, konsekvensutredninger, kraftubygging i elver, avbøtende tiltak i regulerte elver, økologisk konnektivitet, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser av flom og flomtiltak, fremmede arter, regulering av fiske


Vis hele profilen til Jon Museth

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: