Tema

Bestandsestimering

Vebjørn Veiberg

 • Bestandsøkologi hos hjortevilt (primært hjort og svalbardrein).
 • Bestandsovervåking av hjortevilt.
 • Studie av livshistoriestrategier hos store planteetere relatert til tannslitasje
 • Økologiske effekter av klimaendringer.
 • Effekter av menneskelig forstyrrelse på dyreliv

Vis hele profilen til Vebjørn Veiberg

Torbjørn Forseth

Salmonid ecology and management (leader of Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon Management in Norway), regulated rivers, life history, evolutionary biology (thermal adaptation, character displacement) and functional biodiversity, bioenergetics, climate change, environmental pollution (radioactivity, acid rain), and research administration (two years as Research Director, two years as Assisting Research Director and one year as Research Coordinator)
Vis hele profilen til Torbjørn Forseth

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen

Henrik Brøseth


Vis hele profilen til Henrik Brøseth

Erling Johan Solberg

Major research experience includes: Research in population ecology of cervids (moose, roe deer, red deer and reindeer), particularly related to management topics. Research in population dynamics of fragmented populations of house sparrows, in relation to current conservation biological problems.
Vis hele profilen til Erling Johan Solberg

Peder Fiske

Behavioural Ecology, Sexual selection, Statistical analysis
Vis hele profilen til Peder Fiske

Ola Håvard Diserud

Anvendt statistisk modellering, multivariat analyse, interaksjoner mellom havbruk og vill laksefisk, biologisk mangfold, populasjon og samfunnsdynamikk.


Vis hele profilen til Ola Håvard Diserud

Olav Skarpaas

Ecology, biodiversiy, population dynamics, demography, dispersal, demography, spatial ecology, conservation biology, biostatics, modeling
Vis hele profilen til Olav Skarpaas

Christer Moe Rolandsen

Hjortevilt, Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no), elg, bestandsovervåking, telemetri, populasjonsdynamikk, GIS, vilt og trafikk.
Vis hele profilen til Christer Moe Rolandsen

John Odden


Vis hele profilen til John Odden

Ole-Gunnar Støen


Vis hele profilen til Ole-Gunnar Støen