Tema

Kontakt

Radioaktivitet

(Radioøkologi )

John Atle Kålås


Vis hele profilen til John Atle Kålås

Sigbjørn Stokke


Vis hele profilen til Sigbjørn Stokke

Vebjørn Veiberg

 • Bestandsøkologi hos hjortevilt (primært hjort og svalbardrein).
 • Bestandsovervåking av hjortevilt.
 • Studie av livshistoriestrategier hos store planteetere relatert til tannslitasje
 • Økologiske effekter av klimaendringer.
 • Effekter av menneskelig forstyrrelse på dyreliv

Vis hele profilen til Vebjørn Veiberg

Ola Ugedal

Aquatic radioecology, population ecology, life history, ecological modelling, fisheries management.
Vis hele profilen til Ola Ugedal

Signe Nybø

 

 • Prosjektledelse
 • Økosystemtjenester
 • Naturindeks for Norge www.naturindeks.no
 • Radioøkologi
 • Miljødesign fornybar energi (vind og nett)
 • Restaurering av natur

Vis hele profilen til Signe Nybø

Mai Irene Solem


Vis hele profilen til Mai Irene Solem