Tema

Kontakt

Biotelemetri

Morten Heim


Vis hele profilen til Morten Heim

Jenny Mattisson

Spatial and behavioural ecology, predator-prey interactions, human-wildlife conflicts
Vis hele profilen til Jenny Mattisson

Craig Ryan Jackson


Vis hele profilen til Craig Ryan Jackson

Roy Andersen

 • Hileting, registrering og dokumentasjon av jerv og fjellrev.
 • Kadaverdokumentasjon på sau og tamrein.
 • Telemetri (bruk, opplæring og tilpassing av spesifikasjoner).
 • Overvåking av villrein (bl.a struktur- og kalvetellinger)
 • Feltarbeid under krevende forhold (vinter og sommer)
 • Planlegging, styring, koordinering m.m. av feltarbeid
 • Databehandling (Word, Excel, Access, Arcview (GIS) m.m)
 • Samarbeid og koordinering bl.a med Fjelltjenesten, SNO m.fl.
 • Selvstendig arbeid

Vis hele profilen til Roy Andersen

Bjørnar Ytrehus

autorisert veterinær, dr.med.vet., European Veterinary Specialist Zoological Medicine (Wildlife Population Health)Vis hele profilen til Bjørnar Ytrehus

Olav Strand


Vis hele profilen til Olav Strand

John Odden


Vis hele profilen til John Odden

Finn Økland

Co-ordinator (1992-2002) of aquatic biotelemetry projects at NINA. Extensive experience from international projects in 21 different countries. Planning, designing, leading and carrying out fish research projects in freshwater and marine ecosystems. Developed surgical techniques for internal attachment of pit tags, radio tags and acoustic tags and successfully tagged 50 different species in more than 145 different projects. Participated in development of advanced surgical procedures to monitor physiological activity based on electromyograms (EMG) from swimming muscle, and used the same technique to monitor heart rate in Atlantic salmon in Canada. Together with the industry, improved the design of radio transmitters for external attachment, developed and tested out a small acoustic smolt tag and a small acoustic depth tag. Broad experience with different telemetry methods: Radio telemetry, acoustic telemetry, physiological telemetry (EMG), coded transmitters, activity transmitters, conventional transmitters, manual tracking, one-antenna and multiple antenna data logging systems, different tagging methods.
Vis hele profilen til Finn Økland

Eva Bonsak Thorstad

 • Planning, designing, leading and carrying out fish research projects in freshwater and marine ecosystems. Consultancy work for management authorities, power companies etc.
 • Main subjects: fish ecology, biological effects of hydropower development and other human impacts, fish behaviour and habitat use, predator-prey interactions, catch-and-release angling, effects of salmon farm escapees, salmonid production and biology, European eel ecology and migrations, introduced species with emphasis on European minnow, exploitation and management of fish resources, telemetry methods, fish tagging, fish swimming and leaping capacity, fish migration in rivers, fjord systems and coastal areas in relation to water quality / water discharge / water temperature / migration barriers.
 • Broad experience with different telemetry methods: Radio telemetry, acoustic telemetry, physiological telemetry (EMG), coded transmitters, activity transmitters, depth and salinity transmitters, conventional transmitters, manual tracking, one-antenna and multiple antenna data logging systems, different tagging methods.

Vis hele profilen til Eva Bonsak Thorstad

Christer Moe Rolandsen

Hjortevilt, Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no), elg, bestandsovervåking, telemetri, populasjonsdynamikk, GIS, vilt og trafikk.
Vis hele profilen til Christer Moe Rolandsen

Jon Museth

Innlandsfisk, flerartssamfunn, konsekvensutredninger, kraftubygging i elver, avbøtende tiltak i regulerte elver, økologisk konnektivitet, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser av flom og flomtiltak, fremmede arter, regulering av fiske


Vis hele profilen til Jon Museth

Børge Moe

Sjøfugløkologi, arktisk biologi, økotoksikologi og økofysiologi. Moe jobber med problemstillinger knyttet til kartlegging av migrasjon og distribusjon, energetikk/stress, miljøgifter og klima.

Studiearter: Krykkje, ærfugl, tyvjo, fjelljo, polarmåke, alkekonge, sildemåke, lomvi, polarlomvi, lunde, toppskarv, havhest, gråmåke, fiskemåke, snøpetrell, vadere og noen terrestriske arter. Moe samarbeider med mange forskere fra andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter
Vis hele profilen til Børge Moe