Tema

Alkekonge

Geir Helge Systad

  • Adfers- og populasjonsøkolog med fokus på sjøfugl
  • Utbredelse og populasjonsøkologi , kystøkologi
  • Nordlige økosystemer, adaptiv forvaltning; miljørisiko og konskevensanalyser, sårbarhetsanalyser.
  • Geografiske analyser og presentasjoner (GIS).
  • Fjernanalyser ved hjelp av radio-, gls- og satellittsendere/mottakere, analyse av satellitbilder.
  • Administrativ leder av NINAs forskningsstasjon på Hjelmsøya

Vis hele profilen til Geir Helge Systad

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: