Tema

Amfibier

Børre Kind Dervo

Ferskvannsøkologi, vassdragsforvalting, forvaltning av fisk og amfibier, biodiversitet i ferskvann, utmarksbruk, friluftsliv, fritidsfiske, naturbasert reiseliv, fisketurisme.


Vis hele profilen til Børre Kind Dervo

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: