Tema

Andefugl

Svein-Håkon Lorentsen

  • Økolog med hovedvekt på studier av sjøfugl og sel i marine og polare miljøer. 
  • Hovedfokus på studier av populasjonsbiologi, demografi og reproduksjonsbiologi, diett, næringsøksøkologi, atferd og migrasjoner vha. dataloggere (GPS, GLS, TDR og satelittelemetri) 
  • Erfaring fra feltarbeid under til dels krevende forhold (Antarktis, norskekysten til forskjellige årstider). 
  • Miljøutredninger, konsekvensanalyser bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet, effekter av taretråling, forstyrrelse på sjøfugl og høsting
  • Faglig veileder for en rekke hovedfagsstudenter og sensor ved universitet.
  • Administrativ leder for Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl
  • Administrativ erfaring både i forbindelse med ledelse av prosjekter og som NK for avdeling for terrestrisk økoogi i NINA gjennom to år. 
  • Stor erfaring i oppbygging av databaser

Vis hele profilen til Svein-Håkon Lorentsen

Arne Follestad

Population ecology, behavioural ecology, monitoring (time-series), coastal ecology. Geese, seabirds. Environmental impact analysis. During recent years, major assignments have included ecological studies on population dyna-mics and management actions (hunting regimes, agricultural conflicts between farmers and geese) related to the Greylag Geese and other geese, and environmental effects of large wind-mill farms planned along the Norwegian coast. Major experience also covers seabird studies connected to their breeding biology, mapping of seabird distribution inshore and at open sea, by-catch of seabirds in fish nets, consumption of discards from fisheries (EU-project), environ-mental impact analysis of offshore petroleum activities, and oil spill contingency planning.
Vis hele profilen til Arne Follestad

Ingunn Tombre

Gjess, adferds- og populasjonsøkologi, reproduksjonsløkologi, landbrukskonflikter, gåsejakt, effekter av beiting på innmark, bestandsovervåking, adaptive medforvaltningsprosesser, forvaltningsplaner, effekter av klimaendringer, tundraøkologi
Vis hele profilen til Ingunn Tombre

Jan Ove Bustnes

Practical experience covers studies in population studies of waterfowl and seabirds. Involvement in seabird research programmes (monitoring colonies and studies on seabirds at sea), and impact assessment in connection with seabird and oil drilling. I also have some experience in entomological research (ecology and systematics). Ecotoxicology been a central working field in the recent years.
Vis hele profilen til Jan Ove Bustnes

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: