Tema

Kontakt

Radiomerking av pattedyr

Bjørnar Ytrehus

autorisert veterinær, dr.med.vet., European Veterinary Specialist Zoological Medicine (Wildlife Population Health)Vis hele profilen til Bjørnar Ytrehus

John Odden


Vis hele profilen til John Odden

Jenny Mattisson

Spatial and behavioural ecology, predator-prey interactions, human-wildlife conflicts
Vis hele profilen til Jenny Mattisson

Christer Moe Rolandsen

Hjortevilt, Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no), elg, bestandsovervåking, telemetri, populasjonsdynamikk, GIS, vilt og trafikk.
Vis hele profilen til Christer Moe Rolandsen

Erling Johan Solberg

Major research experience includes: Research in population ecology of cervids (moose, roe deer, red deer and reindeer), particularly related to management topics. Research in population dynamics of fragmented populations of house sparrows, in relation to current conservation biological problems.
Vis hele profilen til Erling Johan Solberg

Olav Strand


Vis hele profilen til Olav Strand

Roy Andersen

  • Hileting, registrering og dokumentasjon av jerv og fjellrev.
  • Kadaverdokumentasjon på sau og tamrein.
  • Telemetri (bruk, opplæring og tilpassing av spesifikasjoner).
  • Overvåking av villrein (bl.a struktur- og kalvetellinger)
  • Feltarbeid under krevende forhold (vinter og sommer)
  • Planlegging, styring, koordinering m.m. av feltarbeid
  • Databehandling (Word, Excel, Access, Arcview (GIS) m.m)
  • Samarbeid og koordinering bl.a med Fjelltjenesten, SNO m.fl.
  • Selvstendig arbeid

Vis hele profilen til Roy Andersen

Morten Kjørstad


Vis hele profilen til Morten Kjørstad