Tema

Barn

Margrete Skår

  • Samfunnsforsking, spesielt innenfor temaet menneske-natur relasjoner og friluftsliv i hverdagslige kontekster
  • Fenomenologi
  • Kvalitative metoder, 'walking interviews'
  • Menneskers erfaringer med bruk av nærmiljønatur: opplevd og faktisk tilgjengelighet, barrierer for bruk, betydning av nærmiljønatur
  • Miljømessige og sosio-kulturelt sensitive temaer: motorisert ferdsel, tilgjengelighet til strandsona
  • Miljøforvaltning og planlegging; prosesser, policy og implementering
  • Design og gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelser
  • Prosjektstyring (design, finansiering, planlegging og administrasjon)
  • Ledelse av forskningsprosjekt og forskningsgrupper

  • Vis hele profilen til Margrete Skår