Tema

Barn

Margrete Skår

 • Samfunnsforsking, spesielt innenfor temaet menneske-natur relasjoner og friluftsliv i hverdagslige kontekster
 • Fenomenologi
 • Kvalitative metoder, 'walking interviews'
 • Menneskers erfaringer med bruk av nærmiljønatur: opplevd og faktisk tilgjengelighet, barrierer for bruk, betydning av nærmiljønatur
 • Miljømessige og sosio-kulturelt sensitive temaer: motorisert ferdsel, tilgjengelighet til strandsona
 • Miljøforvaltning og planlegging; prosesser, policy og implementering
 • Design og gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelser
 • Prosjektstyring (design, finansiering, planlegging og administrasjon)
 • Ledelse av forskningsprosjekt og forskningsgrupper

 • Vis hele profilen til Margrete Skår

  Norsk institutt for naturforskning

  NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
  Følg oss på: