Kontaktinformasjon

Norsk institutt for naturforskning

 firmapost@nina.no
  73 80 14 00

Fakturaadresse -gjelder faktura til alle avdelinger

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Elektronisk faktura (EHF) sendes til org.nr 950 037 687. Bestillers ressursnr (5 siffer) skal oppgis i referanse-feltet.
Mailadresse for faktura: faktura@nina.no       

NINA hovedkontor

Postadresse:
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Besøks/leveringsadresse: Vis i kart...
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

73 80 14 00
73 80 14 01
firmapost@nina.no

 

NINA terrestrisk naturmangfold

Forskningssjef: Signe Nybø

NINA terrestrisk økologi

Forskningssjef: Svein-Håkon Lorentsen

NINA akvatisk naturmangfold

Forskningssjef: Ingeborg Palm Helland

NINA laksefisk

Forskningssjef: Ingebrigt Uglem


NINA Lillehammer

Post- og besøks/leveringsadresse: Vis i kart...
Vormstuguvegen 40
2624 Lillehammer

73 80 14 00
Forskningssjef: Jon Museth

 

NINA Oslo

Post- og besøks/leveringsadresse: Vis i kart...
Sognsveien 68
0855 Oslo

73 80 14 00
Forskningssjef: Kristin Thorsrud Teien

NINAs Osloavdeling er et av de åtte CIENS-instituttene - et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo.

NINA Tromsø

Postadresse:
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Besøks/leveringsadresse: Vis i kart...
Framsenteret
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø

73 80 14 00

Forskningssjef: Cathrine Henaug

Tromsø-avdelingen er medlem i Framsenteret- Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

NINA Bergen

Post- og besøks/leveringsadresse: 
Thormøhlens gate 55
5006 Bergen

73 80 14 00

Forskningssjef: Bente Rønning

NINA Forskningsstasjon Ims

Post- og besøksadresse: Vis i kart...
Ryfylkeveien 980
4308 Sandnes

73 80 14 00