Kontaktinformasjon

Norsk institutt for naturforskning

 firmapost@nina.no
  73 80 14 00

Fakturaadresse -gjelder faktura til alle avdelinger

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Mailadresse for faktura: faktura@nina.no       
Elektronisk faktura (EHF) sendes til org.nr 950 037 687. Bestillers ressursnr (5 siffer) skal oppgis i referanse-feltet.

NINA hovedkontor

Postadresse:
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Besøks/leveringsadresse: Vis i kart...
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

 73 80 14 00
  73 80 14 01
  firmapost@nina.no

 

Terrestrisk avdeling

Forskningssjef: Inga E. Bruteig
Forskningssjef: Signe Nybø
Forskningssjef: Svein-Håkon Lorentsen
Forskningssjef: Morten Kjørstad

Akvatisk avdeling

Forskningssjef: Kjetil Hindar
Forskningssjef: Ingeborg Palm Helland
Forskningssjef: Tor F. Næsje
Forskningssjef: Ingebrigt Uglem


NINA Lillehammer

Post- og besøks/leveringsadresse: Vis i kart...
Vormstuguvegen 40
2624 Lillehammer

  73 80 14 00
Forskningssjef: Jon Museth

 

NINA Oslo

Post- og besøks/leveringsadresse: Vis i kart...
Gaustadalléen 21
0349 Oslo

  73 80 14 00
Forskningssjef: Kristin Thorsrud Teien

NINAs Osloavdeling er et av de åtte CIENS-instituttene - et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo.

NINA Tromsø

Postadresse:
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Besøks/leveringsadresse: Vis i kart...
Framsenteret
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø

 77 75 04 00

Forskningssjef: Cathrine Henaug

Tromsø-avdelingen er medlem i Framsenteret- Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

 

NINA Bergen

Post- og besøks/leveringsadresse: 
Thormøhlens gate 55
5008 Bergen

 73 80 14 00

Forskningssjef: Per Arild Aarrestad

 

NINA Forskningsstasjon

Post- og besøksadresse: Vis i kart...
Ryfylkeveien 980
4308 Sandnes

 73 80 14 00