SEATRACK

SEATRACK - sjøfuglenes arealbruk utenfor hekkesesongen

Lysloggere gir ny informasjon om sjøfuglartene vi har i norske farvann. Dette er viktig kunnskap for å sikre en bærekraftig sjøfuglforvaltning i framtida. 

Krykkje. Foto Espen Lie Dahl
Krykkjer. Foto © Espen Lie Dahl

I dag vet vi lite om hvor sjøfuglene oppholder seg utenom hekkesesongen. SEATRACK skal gi kunnskap om hvilke havområder sjøfuglene vandrer til, og dermed hvilke miljøtrusler de sårbare bestandene står overfor. 

SEATRACK gjennomføres i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, Russland, Island, Færøyene og Storbritannia. I løpet av prosjektperioden skal 10.000 fugler, fordelt på 11 arter, merkes med lysloggere som lar forskerne spore fuglenes trekkruter utenom hekkesesongen. Lysloggerne lagrer løpende data om variasjon i lyset der fuglene oppholder seg. Ut i fra dette kan forskerne beregne posisjoner og trekkrute. 

–SEATRACK er et stort løft som vil gi oss unik kunnskap om hvilke havområder sjøfuglene vandrer til, og dermed hvilke miljøtrusler de sårbare bestandene står overfor, sier Per Fauchald, seniorforsker i NINA. 
 

Følger fuglenes ferd

–SEATRACK er nært knyttet til SEAPOP; det norske overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Ved å sammenstille kunnskap fra SEAPOP og SEATRACK, vil vi bedre være i stand til å svare på hvorfor så mange norske sjøfuglbestander er i nedgang, fastslår Fauchald.  

SEATRACK

Norsk Polarinstitutt leder prosjektet, med NINA som samarbeidspartner. Også russiske, britiske, islandske og færøyske forskere er involvert. 

Kontakt:

Les mer: