Aktivitet 1

Aktivitet 13: Gjett hvem jeg er-leken 

Tema: Lære om de ti vanligste dyreartene knytta til høyfjellsnatur

""
Illustrasjon Inger Lise Belsvik   

Varighet: Aktiviteten tar ca. 60 minutter, avhengig av samspillet mellom elevene i gruppa.

Tidsperiode: Aktiviteten kan med fordel gjøres ute, hele året.

Utstyr:
Plakater til utskrift - dyreplakater i A4 størrelse med bilde og tekst som beskriver 10 ulike arter.
Skriv ut og laminer med plast. Lag hull i hjørnene med hullemaskin og fest en buksestrikk eller en snor fra øvre hjørne til nedre. Husk å lage romslige «skulderreimer» så elevene klarer å tre armene inn i stroppene/strikken med en ytterjakke på.

Gjennomføring:

  1. Lærer viser og forklarer leken.
  2. Lærer deler klassen i grupper på 5 og 5 elever. Hver gruppe får 1 dyreplakat de skal gjette.
  3. En elev i gruppa får en plakat på ryggen (festet med strikker rundt armene som reimer på en sekk). På hver plakat er det et bilde av et dyr. Under bildet står enkle faktaopplysninger om dyret som f.eks. størrelse, farge, hvor det lever, ynglinger og formering. 
  4. Eleven som har fått plakaten på ryggen, kan ikke selv se hva som står og vet ikke hvilket dyr de «er». Eleven må finne ut hvilket dyr han/hun er ved å stille spørsmål til de andre på gruppa. De andre på gruppa har fått lov til å lese plakaten bak på ryggen, men kan bare svare JA eller NEI på spørsmål.
  5. Når en elev har gjettet hvilket dyr han/hun er, er det neste mann sin tur. Så skal man rullere på å være den som må gjette, til alle på gruppa har fått prøve å være et dyr.

Viktig: Lærer deler ut en ny plakat når gruppa har gjettet riktig til gruppa har gjettet alle 10 artene.
 

Læringsmål: 

Gjennom lek skal elevene lære om utseende og levemåte til 10 dyrearter som lever i høyfjellet i Norge. 

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Kroppsøving

  • leike og være med i aktiviteter i varierte miljø der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordra
  • samhandle med andre i ulike aktiviteter

Naturfag

  • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
  • fortelle om dyr i nærområdet