Overvåking av insekter

Norsk insektovervåking

Insekter spiller en avgjørende rolle i de fleste økosystemer, og hvis bestandene går kraftig ned vil det påvirke både naturen og det menneskelige samfunnet betydelig. Derfor trenger vi mer kunnskap om hva som skjer med insektene.


Et knippe av insektene Norsk institutt for naturforskning anbefaler å overvåke. Illustrasjon: Arnstein Staverløkk, NINA

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: