Møter med rovvilt

Foto: Alexander Kopatz / NINA

Hva bør du gjøre i møte med rovvilt?

Hvordan reagerer rovdyrene når vi møter dem i skogen? Og hvordan skal vi mennesker forholde oss til disse møtene? 

NINAs rovdyrforskere har studert møter mellom mennesker og rovdyr ved å følge dyr med GPS-sendere, og ved å gjennomgå tilgjengelig litteratur.

Les mer om møter med rovvilt:

Kontakt

Publikasjoner

NINA Webinar: Møter med rovdyr

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: