Kartlegge familiegrupper gaupe

Gaupe (Lynx lynx). Foto: SCANDCAM

Kartlegging av antall familiegrupper av gaupe med viltkamera

Norge forvalter gaupe basert på en konkret målsetting om antall familiegrupper. Gaupebestanden i Skandinavia har siden midten av 1990-tallet blitt overvåket gjennom en årlig kartlegging av antall familiegrupper over hele landet. I deler av landet har det de siste årene vært variabelt og til dels manglende snødekke gjennom vinteren. Det har også i enkelte områder blitt rapportert om «observatørtretthet» grunnet konflikten rundt forvaltningen av rovdyr. Siden 2010 har derfor SCANDCAM benyttet kamerafeller til supplere overvåkingen av gaupe ved å sette ut viltkamera i ulike deler av Norge der det er ustabile snøforhold eller store konflikter rundt bestandstall 


Observasjoner av familiegrupper på kamerafellene blir registrert i Rovbase og inngår som en del av grupperingene gjort av Rovdata 

Se utvalgte bilder fra våre viltkameraer

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: