Metodikk

Foto: SCANDCAM

SCANDCAM - Metodikk

Studieområdene er delt inn i et rutenett med 50 kvadratkilometer store ruter, og en lokalitet velges innenfor hver rute for å sikre at alle gauper i bestanden har en viss sannsynlighet for å bli oppdaget. Ruter med sammenhengende fjellområder og tettbefolkede områder utelates. Kamera plasseres på steder hvor vi forventet at dyrene ferdes. Dette er kjerreveier og stier i bratt lende, fjellhyller, skogsbilveier og viltstier. Lokalitetene velges i samråd med lokale samarbeidspartnere med god lokal kunnskap.  


På hver lokalitet skrues kamera, i den grad det er mulig, fast i trær med innretning 90 grader på forventet fartsretning, ca. 70 cm over bakkenivå, og ca. 2 meter fra veien eller tråkket. Kamerafellene er aktiverte hele året, og kontrolleres ca. 4-5 ganger per år av lokalt feltpersonell.  


Grunneiers tillatelse innhentes på alle lokaliteter, og alle kamera er merket med navn og kontaktinformasjon. I dialog med Datatilsynet har NINA utviklet rutiner for kameraovervåkning hvor personvernhensyn blir ivaretatt. Rutinene inkluderer en egen utviklet programvare som bruker bildegjenkjenningsteknologi slik at bilder av mennesker automatisk kan slettes. For å sikre at mennesker ikke blir overvåket, må alle minnekortene prosesseres av NINA, som også har ansvar for bildeanalyser. 


Figur som viser en skjematisk framstilling av prosessen fra et bilde blir tatt til bildene er lagret på NINA og lagt ut på nettsiden http://viltkamera.nina.no/.


Studieområde

Siden starten har prosjektet hatt kamerafeller på rundt 1700 lokaliteter i Norge, i fylkene Troms og Finnmark, Trøndelag, Møre- og Romsdal, Innlandet, Viken, Vestfold og Telemarkog Agder. 

Studieområdene endrer seg over tid avhengig av etterspørsel fra våre oppdragsgivere i forvaltningen. 


En avsperret gammel bilvei i Nordmøre, forventet passasjestrekning for gaupe.

Foto: Karl Ove Tvete

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: