Naturtap

Viser nedbygging av naturen ved hjelp av fugleperspektiv og kunstig intelligens
10. januar 2024

Gjennom gravende journalistikk og tett samarbeid med forskere kunne NRK dokumentere hvordan vi har mistet bit for bit av norsk natur. Her får du historien bak tallene og lenke til dataene som er brukt.

Hvordan skal vi bygge landet?
5. september 2023

Forskere lanserer nytt verktøy som gir en samlet oversikt over planlagt utbyggingsareal, og konsekvenser av planlagt arealbruk.

Har laget oversikt over restaurerbar natur
23. august 2023

Nordre Follo har fått hjelp til å kartlegge hvilke naturområder de kan restaurere. Slik skal de nå målet om å bli arealnøytrale, og dermed oppnå null netto tap av natur i kommunen.

12

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: