Nyheter

 

Anbefaler å vente med skogplanting
31. oktober 2013 NINA har avgitt høringsuttalelse til rapporten “Planting av skog på nye arealer som klimatiltak (M26-2013)”. 
NINA feirer 25 år
29. oktober 2013 Den 1. september i år var det 25 år sida NINA ble etablert. Da skilte naturforskning og naturforvaltning lag.
Offisiell åpning av NINA-huset
29. oktober 2013

Et femetasjes forskningsbygg i tre, på en sokkel som blant annet rommer laboratorier og møtesenter. Men også en isbre, eller et svaberg. Et grønt signalbygg som utgjør avslutningen på Gløshaugplatået: et bygg for moderne kunnskapsarbeidere.


Nyoppdaget maur med nyttige bieffekter
24. oktober 2013 Da maurarten Formica foreli ble funnet i sommer ble forskerne overrasket over hva de egentlig hadde oppdaget. Arten var nemlig ikke bare en kuriositet, men en liten «vedlikeholdsarbeider» som kan bidra til å hindre gjengroing i naturen.
Kan åtejakt på jerv effektiviseres?
18. oktober 2013 Med mer kunnskap om jervens atferd ved ulike typer kadaver kan åtejakta på jerv gjøres mer effektiv. 
Bedre i sør, verre i Midt-Norge
10. oktober 2013 I Nord-Trøndelag ser det ut til at infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk har vært høyere i år enn tidligere. Den samme tendensen er også observert i Finnmark. Lenger sør ser situasjonen noe bedre ut enn før, og både sjøørret- og laksesmolt har sannsynligvis fått lav luseinfeksjon under smoltutvandringen.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: