Nyheter

 

Følger fiskens bevegelser med banebrytende presisjon
31. oktober 2017

En gruppe forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og NINA har nå utviklet en metode som kartlegger fiskens nøyaktige posisjonen og bevegelsesmønster.

Samstemt styringsgruppe har gitt faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus
31. oktober 2017

En styringsgruppe satt ned av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har levert faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus. Dette ligger til grunn for NFDs videre arbeid med trafikklyssystemet for kapasitetsjustering for ørret- og lakseproduksjon.

Vi strømmer direkte fra NINA-dagene!
24. oktober 2017

Se smakebiter fra NINAs-forskning fra klokken 12.30 til 14.45 i dag.

Etterlyser trafikkdrepte Oslo-grevlinger
20. oktober 2017

Forskere skal undersøke nivået av miljøgifter i urbane grevlinger og ber publikum om å melde fra om grevling som blir drept i Oslo-trafikken.

Konkurransen mellom fiskerier og sjøfugl – hvordan kan den best studeres?
13. oktober 2017

Sjøfugl er svært sensitive overfor endringer i forekomst og størrelse på byttedyr som fisk og krepsdyr. Men hvor godt vet vi om fiskeindustrien bidrar til å redusere næringsgrunnlaget for sjøfuglbestandene? Og hvordan måler man graden av konkurranse mellom sjøfugl og fiskeindustri?

Kartlegger skrantesjuke i Lierneregionen
13. oktober 2017

Etter at det ble bekreftet et tilfelle av skrantesjuke (CWD) på ei elgku felt i Lierne ønsker myndighetene å intensivere prøvetakingen i Trøndelag. Jegere i Lierneregionen bes nå om å levere inn hjerne-, møkk- og svelglymfeknuteprøver.

NINA-forskere i ny NRK-serie
9. oktober 2017

I NRK-serien «Vill viten» blir vi med fire engasjerte naturforskere ut i felt, tett på dyrene de vil vite mer om. Vår reveforsker Nina E. Eide er én av dem.

Liten fisk fører til store endringer i Storsjøen
6. oktober 2017

Ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen har fått en «Frankenstein-effekt» som påvirker mange av artene i innsjøen.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: