Nyheter

 

Åkersvika uvurdelig for artsmangfoldet i Mjøsa
28. november 2014

Variasjonen i vannstand i Åkersvika har stor betydning for både fiskevandringa og artsmangfoldet i Mjøsa. Det er viktig kunnskap å ta med seg når E6 skal utvides.

Kravstor småblank
27. november 2014

Kartlegging viser at småblank er mer utbredt enn tidligere antatt. Den stiller også større krav til leveområdene. 

Elvemusling forteller om tilstanden i elvene
26. november 2014

Resultatene fra overvåkningen av elvemusling i Åelva i Nordland og Oselva i Hordaland er godt nytt for den nyttige og sårbare rødlistearten – og for elvene.

Utsetting av ørret bidrar ikke til bedre fiske
24. november 2014

Utsetting av ørret bidrar i liten grad til bedre fiske i regulerte elver. I stedet bør innsatsen fokuseres på å bedre forholdene for villfisk.

Verdensnyhet oppdaget på Vestlandet
20. november 2014

En flunkende ny soppart er oppdaget i almeskogen på Vestlandet. Nykomlingen er en kresen krabat som kun vokser på den rødlistete almekullsoppen.

Jaktundersøkelse om kortnebbgås
19. november 2014

Ny spørreundersøkelse skal finne ut hvordan grunneiernes rolle i forvaltningen av gås kan styrkes.

Framsenterets formidlingspris for 2014 gikk til NINA-forsker
14. november 2014

Seniorforsker Karl-Birger Strann har i mange år utmerket seg som en allsidig forskningsformidler. Under årets Framdag ble han belønnet med pris.

Mindre lav og mose i plantefelt med sitkagran
10. november 2014

Ny studie viser at det er betraktelig mindre lav og mose i plantefelt med sitkagran, enn i felt med vanlig gran. Heldigvis kan mye bli bedre med tynning. 

Hvorfor dør humlene?
6. november 2014

Horder av døde humler under blomstrende lindetrær i sommer har vakt både bekymring og undring. Hvorfor dør egentlig disse humlene? Teoriene er mange, men foreløpig mangler vi sikre svar.

Åpen dataflyt gir bedre beslutningsprosesser
6. november 2014

Eksemplene er mange, men prinsippet om deling av data er det samme: Norsk-indisk samarbeidsprosjekt viser hvordan tilgang til biodiversitetsdata kan bidra til bedre beslutningsprosesser. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: