Nyheter

 

 Kontinuitet er viktig for artsmangfoldet
26. februar 2015

Om vi bygger huset, kommer da leieboerne? Ny oversiktsstudie vurderer betydningen av økologisk kontinuitet.

Fisketurisme selger
26. februar 2015

Det lønner seg å legge til rette for fisketurisme, det viser resultatene fra Fishspot. I fjor solgte Fishspot fiskekort for nærmere sju millioner kroner. 

Klimaendringer truer humlene
24. februar 2015

I verste fall kan nesten halvparten av humleartene i Europa forsvinne innen 2100. – Heldigvis kan mye gjøres for å bedre situasjonen, sier forsker.

Fra skytefelt til verneområde
17. februar 2015

NINA har oppdatert kunnskapen om naturtyper, flora og sårbart fugleliv i Hjerkinn skytefelt. Dette danner grunnlag for utarbeidelse av verneplan før området skal bli vernet.

Lysforurensning påvirker alt fra encellede dyr til mennesker
13. februar 2015

Vi omgir oss med stadig mer kunstig lys nattestid. Det har store konsekvenser for dyre- og planteliv.

 Millionstøtte til forskning på ryper og verdiskapning
11. februar 2015

HiNT og NINA har fått 3,25 millioner fra Regionalt forskningsfond til prosjektet «Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for verdiskapning og næringsutvikling».

Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
9. februar 2015

Rapporten gir råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018. 

Tre råd for å unngå konflikter om kraftnettutbygging
4. februar 2015

Etter å ha studert hva som skaper konflikter når det skal bygges nye kraftledninger, lanserer CEDREN-forskere nå anbefalinger for en mindre konfliktfylt nettutvikling.

Feltarbeid i Antarktis på turistklasse
3. februar 2015

Denne uka drar to NINA-forskere på feltarbeid i Antarktis med cruiseskip. Med solid erfaring fra nordområdene, skal de nå teste metodene sine på motsatt pol.

Elvemuslingseminar i Stjørdal
2. februar 2015

De to nærmeste dagene får en rødlistet musling fullt fokus i Stjørdal. Da møtes forskere og forvaltere for å diskutere tiltak for elvemuslingen i Norge.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: