Nyheter

 

Seminar om naturregnskap

Publisert: 22. april 2024
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Hva er naturregnskap? Hva skal vi med det? Og hvordan lage naturregnskap? CIENS ved NINA arrangerer seminar om naturregnskap 24. april. Veldig mange er allerede påmeldt, men det er fortsatt mulig å delta digitalt!

Seminar om naturregnskap

Tap av natur har blitt satt høyt på dagsorden det siste året. Naturavtalen som Norge har undertegnet, forutsetter at vi skal beskytte det biologiske mangfoldet og de verdiene som naturen bidrar med. Flere kommuner og næringsliv ønsker å bli naturnøytrale, ja endog naturpositive.

For å få til dette, trengs det et mer systematisk arbeid med å få på plass et datagrunnlag som kan benyttes til å vurdere hvordan man kan nå disse målene. Og etter at tiltakene er gjennomført, nådde vi målene? Arbeidet med naturregnskap kan bidra til å planlegge bruk av arealer, identifisere restaureringsarealer og kompenserende tiltak. Vi håper at dette seminaret vil gi innsikt og inspirasjon til videre arbeid.

Sted: Kulturhuset i Oslo. DET ER FORTSATT MULIG Å DELTA DIGITALT!

Seminaret strømmes via arrangementsiden på CIENS.no.

Program onsdag 24.april

11:30 – 12:15    Mingling og lunsj

12:10 – 12:50    Hvorfor er naturregnskap viktig?

Møteleder: Direktør i NINA, Norunn Myklebust

 • Hvorfor er naturregnskap viktig? Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad
 • FN standarden og nasjonale roller. Finn Katerås, Miljødirektoratet
 • Norge i rødt, hvitt og grått – en samtale. Mats Nyborg Støstad, NRK og Zander Venter, NINA

12:50 – 13:30    Erfaringer med naturregnskap i kommuner, del 1

Møteleder: Forskningssjef i NINA, Signe Nybø

 • Hva skal til for at et naturregnskap kan brukes i kommunal planlegging, og hva gjør KS for å bidra til dette? Halvard Dahle Lægreid, KS
 • Kunnskap om naturarealer – hvordan kan det redusere naturtap? Gunnar Lindaas, Agder FK
 • Planer og scenarier for framtidig arealbruk i kommune-Norge. Trond Simensen, NINA
 • Bruk av naturregnskap i kommunale arealplaner. Gro Sandkjær Hansen, Oslo Met

13:30 – 13:50    Pause

13:50 – 14:30    Erfaringer med naturregnskap i kommuner, del 2

Møtelder: Forskningssjef i NINA, Signe Nybø

 • Bruk av naturregnskap i praksis for å unngå tap av natur. Fagsjef Anne Holten, Nordre Follo kommune
 • Grøntregnskap i Oslo som kunnskapsgrunnlag for å legge til rette for rekreasjon. Lynn Rosentrater, Oslo kommune
 • Naturregnskap for kysten, case Oslofjorden. Sindre Langaas, NIVA
 • Klimaregnskap og naturregnskap – hva kan vi lære av hverandre og hvordan ses de i sammenheng? Ragnhild Børke, CICERO

14:30 – 14:40    Pause

14:40 – 15:30    Erfaringer med naturregnskap i næringslivet

Møtelder: Forskningssjef i NINA, Lajla Tunaal White

 • Lokalt naturregnskap i praksis. Håvard Hjermstad-Sollerud, Multiconsult og Astrid Skrindo, NINA
 • Bruk av digital tvilling for naturregnskap. Eksempel Grønlikaia, Oslo. Kathrine Omina Strøm, Asplan Viak
 • Naturrisiko og naturregnskap for bedrifter – bare rapportering? Emine Isciel, Storebrand
 • Dilemmaer knyttet til fornybar energi og nedbygging av natur. Dagmar Hagen, NINA

15:30 Bli med i Faglig nettverk for kartlegging av økosystemtjenester, David N. Barton, NINA

15:35 – 15:50    Paneldebatt. Veien videre 

Moderator: Norunn Myklebust, NINA

Deltakere:

 • Christian Steel, SABIMA
 • Astrid Skrindo, NINA
 • Halvard Lægereid, KS
 • Finn Katerås, Miljødirektoratet

15:50    Avslutning. Norunn Myklebust Direktør i NINA

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: