Nyheter

 

Endring i jaktutøvelsen gir bedre forvaltningspraksis for kortnebbgås
25. juni 2009

Den økende bestanden av kortnebbgås har medført økte konflikter med landbruksinteresser i Nord-Trøndelag. Regionale forvaltningsmyndigheter stimulerer derfor til økt jakt for å regulere bestanden. NINA-rapport 431 fremstiller konkrete forslag til en bedre jaktpraksis

Tettbrudespore: en “ny” vakker orkidé
25. juni 2009

Orkideene er å regne som dronningene i planteverden. De er som oftest vakre å se på og vekker mye oppmerksomhet. Blant norske orkideer er brudespore (Gymnadenia conopsea) en av de flotteste. Undersøkelser har imidlertid vist at brudespore i Norge faktisk består av minst to arter. NINA-forskerne Jarle W. Bjerke og Karl-Birger Strann har gjort den første detaljundersøkelsene av arten tettbrudespore (G. densiflora) i Norge, en art som er større og vakrere enn sin mer kjente slektning.

Flere havørner til Irland
24. juni 2009

Som et ledd i det irske havørnprosjektet flys lørdag 20 unge havørner til sørvest-kysten av Irland. Prosjektet ble satt i gang etter irsk initiativ i 2007, og har som mål å gjeninnføre en levedyktig havørnbestand i Irland. Hittil har 35 ørner fått en ny start i Killarney nasjonalpark.

Gaupebestanden i Norge øker
18. juni 2009

Det ble registrert 80-91 familiegrupper av gaupe på landsbasis før jakta i 2009. Dette er en 10-20 % økning i forhold til fjoråret. Alle forvaltningsregionene med vedtatte bestandsmål ligger nå på eller over målet for antall familiegrupper.

Forskning på innvandrerkvinners friluftsliv
16. juni 2009

I hvilken grad bruker innvandrerkvinner naturen og de grønne arealene i sine nærområder? Hvilket meningsinnhold tillegger de aktivitetene og det naturmiljøet de bruker? Dette er hovedtema i en ny NINA rapport: ”Friluftsliv som hverdagsliv. Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen”.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: