Nyheter

 

Pukkellaks registrert i nesten 120 elver, over hele landet
31. juli 2017

På tre uker har det kommet meldinger om rundt 800 pukkellaks. Her er svar på noen av de mange spørsmålene forskerne våre har fått om pukkellaks i sommer.

Spredning av gjedde ødelegger aurebestander
26. juli 2017

Gjedda er lett å spre, og har svært negativ effekt på den øvrige fiskebestanden der den blir satt ut.

Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017
24. juli 2017

Veiledning til jegere som skal ta prøver for kartlegging av skrantesjuke hos hjortevilt i Nordfjella- og Selburegionen.

Har du fått pukkellaks i sommer?
17. juli 2017

Forskere registrerer utbredelsen av pukkellaks i Norge, og har allerede fått inn rekordmange meldinger om pukkellaks i år.

Spredning av fisk et økende problem
13. juli 2017

Fremmede arter kan true lokale fiskebestander. I sommer vil forskerne ha din hjelp til å kartlegge spredning av fisk i norske vann og vassdrag.

Følg fjellrevforskerne i felt
11. juli 2017

Denne uka kan du følge feltarbeidet for avlsprogrammet for fjellrev på kloss hold. Fjellrevforskerne har nemlig tatt over NINAs Instagram-konto.

Vil hegne om Forollhogna og villrein
10. juli 2017

Folk rundt Forollhogna går mot strømmen og vil skjerme nasjonalparken og villreinområdene mot turisme og økt tilrettelegging. Turistene ønskes heller velkommen til å oppleve lokale tradisjoner og ekte bygdeliv i randsonene av nasjonalparken.

 Status for norske laksebestander i 2017
5. juli 2017

Vedleggsrapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sin vurdering av 179 elver er nå klar

Krevende for sjøørreten i Trondheimsbekkene
4. juli 2017

37 bekker i Trondheim kommune har hatt eller har fortsatt sjøørret. Disse bekkene har direkte utløp i Trondheimsfjorden eller via Nidelva og nedre del av Gaula. I 2016 er det bare 10 % igjen av bestanden, men utviklingen de siste femten årene viser at tiltak nytter.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: