Nyheter

 

Pris til NINA-forskere for fremragende forskning
29. september 2016

Klimaforskerne Rolf Ims og Nigel Gilles Yoccoz hedres av Forskningsrådet med pris for deres forskning på hvordan endringer i klimaet påvirker dyr og planter i nord.

NINA-dagan 2016
28. september 2016

Åpent fagseminar: Glimt fra NINA 

Mye lakselus også i sommer
20. september 2016

I perioden da laksesmolten vandret fra elvene og til havs var det mye lakselus fra Rogaland til og med Trøndelag. Dermed har utvandrende smolt i denne delen av landet sannsynligvis fått mye lus på seg. Utover sommeren har mengden lakselus økt langs det meste av kysten, noe som sannsynligvis har hatt negativ effekt på bestandene av sjøørret og sjørøye i mange områder.

Hva er god økologisk tilstand?
6. september 2016

Et ekspertråd har fått i oppdrag fra Klima og miljødepartementet å lage et verktøy som kan måle om naturen er i god tilstand eller ikke. NINAs forskningssjef Signe Nybø skal lede ekspertrådet som har fått frist til 1. juni 2017 med å levere sine anbefalinger. Arbeidet er en oppfølging av stortingsmeldingen «Natur for livet».

Gode rypekull i Midt-Norge, bra med skogsfugl på Østlandet
2. september 2016

Årets taksering av ryper og skogsfugl er gjennomført. For mange områder ser det ut til at sommeren 2016 har gitt gode oppvekstkår for kyllingene. Tellingen viser gode rypekull i Midt-Norge. Det ser også ut til å være store kull av skogsfugl østafjells. Sammenlignet med fjoråret er det en betydelig nedgang i rypebestanden i de to nordligste fylkene.

Villreinflokken som ble drept av lyn hadde ikke CWD
1. september 2016

Veterinærinstituttets analyser viser at ingen av dyrene som ble drept av lyn var smittet med CWD.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: