Nyheter

 

Åpning av utvidet Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
30. september 2018

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er utvidet med over 130 km2  gjennom vern av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Det ble samtidig opprettet et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 km2.

Økende turisme påvirker truet sjøfugl
28. september 2018

Naturbasert turisme øker i omfang og det blir viktig å finne en balanse mellom næring og vern. En studie fra NINA viser hvordan forstyrrelser som følge av økt turisme har negativ effekt på hekkesuksess hos truede sjøfuglarter på Hornøya.

Ny bille funnet i Norge – kan bekjempe uønsket plante
28. september 2018

En ubedt gjest kan kanskje sette en stopper for planten gyvel som nå sprer seg langs strendene på Sørlandet.

Høyere planter tar over i et varmere Arktis
27. september 2018

Lave gress og lyngarter har dominert på den arktiske tundraen, men nå har nye, høyere plantearter sakte tatt over.

Laksetrapp brøt 9500 år med isolasjon for namsblanken - gentesting avslører effekten
25. september 2018

Den unike namsblanken har levd isolert siden forrige istid. Ei laksetrapp gjorde i 1975 slutt på isolasjonen, og i dag er det ikke ren småblank igjen i områdene som ble åpnet opp.

Mest lus på Vestlandet og i Midt-Norge
24. september 2018

Også i år er det vill laksefisk på Vestlandet og i deler av Midt-Norge som er hardest rammet av lakselus. Trolig har bestander av både laks og sjøørret blitt negativt påvirket.

Steril oppdrettslaks kan hjelpe villaksen
21. september 2018

Oppdrettslaks med et ekstra kromosomsett er en mindre trussel mot villaksen og kan samtidig bli minst like god på middagsbordet.

Ny modell viser om jakta er human
18. september 2018

Treffpunktet på dyret er som jegere vet avgjørende for om jakta blir vellykket. Nå har forskningen utviklet en modell som ved hjelp av det påskutte dyrets vekt og fluktstrekning forteller om jakta er human, eller om dyret er skadeskutt og man ender opp i ettersøk.

Varmere hav i nord er dårlig nytt for ærfuglen
18. september 2018

Høyere temperatur i havet i nordlige farvann er ikke bra for alle. For ærfuglen går det ut over bestanden.

Verdien av grøntområder i byen
14. september 2018

Oslo er byen mellom fjorden og marka. I tillegg utgjør Oslo et by-økosystem med mye og variert natur selv i bebygde områder. Bykjernen fortettes etter hvert som befolkningen øker og storbyen vokser ut i nabokommunene i Akershus.  Hvordan kan vi følge med på bynaturens kvaliteter og verdier når byen vokser? Prosjektet URBAN EEA lager regnskap over bynaturen og økosystemtjenestene den gir til innbyggerne.

Teknologiske fremskritt for rypetakseringa
11. september 2018

En nyutviklet app gjør arbeidet betraktelig enklere for de mange frivillige som hvert år registrerer rype og skogsfugl.

Fra katastrofe til suksess
7. september 2018

Parasitten Gyrodactylus salaris var lenge en av de aller største truslene mot norsk villaks. Nå har en rekke utryddelsesaksjoner gitt full uttelling, og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nedgradert trusselen.

Tips oss om du ser oter!
5. september 2018

Har du sett oter? Da vil forskerne høre fra deg. Målet er å få en bedre oversikt over den norske oterbestanden.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: