Nyheter

 

Funker vannmagasiner som gyteplass for fisk?
27. september 2022

Hvor gyter fisk i vannmagasiner? Har yngelen gode gjemmesteder, og hvordan foregår rekrutteringa?  Det skal forskerne nå finne ut. 

Pukkellakseksplosjon i 2021
26. september 2022

Det kom åtte ganger mer pukkellaks til Norge i 2021 enn i 2019, og hele 17 ganger mer enn i 2017. Fortsetter pila oppover i 2023?

Bekjempe skrantesjuke vs. genetisk levedyktig villreinbestand
23. september 2022

Høyt bukkeuttak på Hardangervidda kan få konsekvenser for det genetiske mangfoldet i villreinbestanden. Tapet av genetisk variasjon avhenger imidlertid av hvor lenge bestanden holdes på et lavt nivå.

Vil hjelpe sliten laks tilbake til havet
19. september 2022

De mystiske vinterstøingene er viktige for å sikre laksestammen i dårlige år – nå skal forskerne endelig finne ut hvordan de skal komme seg forbi hindringer i elva. Målet er å få dem trygt forbi vannkraftverk og ut i havet så de kan overleve til en ny gytesesong.

Ny statusoppdatering om villaks fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
15. september 2022

Vitenskapsrådet for lakseforvaltning la i dag fram oppdatert status for villaksen. Færre laks kom tilbake fra havet i 2021 enn noen gang tidligere. Betydelige innskrenkinger i fiske gjør at det likevel var flere gytefisk i elvene.

I år slår fjellreven alle rekorder
14. september 2022

Det går mot tidenes år for fjellreven i Norge. Så langt er det registrert 72 ungekull med totalt 334 valper.

Velkommen til Lila Buckingham
12. september 2022

Vi er glade for å ønske Lila Buckingham, som startet sin postdoktor ved NINA 1. september, velkommen til MARCIS prosjektet!

Tildelt penger for å forske på lyd i norske nasjonalparker
12. september 2022

Hva betyr naturlyder og menneskelig støy for oss - og for naturen? Det skal prosjektet «Sounds like Norway», som har fått midler gjennom Forskningsrådets «Banebrytende forskning» undersøke.

Null fjellrevkull i avlsstasjonen
8. september 2022

Mangel på vitamin B1 er trolig årsaken til at det ikke ble født valper i avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet i år.

På jakt etter huldra sammen med Miljøagentene
7. september 2022

Vi har tatt med barn ut i skogen for å finne sjeldne huldrearter og bli kjent med den gamle skogen.

70 forskere skal forske fra fjell til fjord
5. september 2022

Hvordan påvirker økosystemene i innlandet, på kysten, i ferskvann og i havet hverandre? Det skal et stort forskerteam undersøke de neste fem årene.

Godt år for rypa i nord - på det jevne i sør
2. september 2022

Årets hønsefugltakseringer tyder på en god rypehøst i de nordlige delene av landet, mens det er mer variert i sør. Flere nye områder, også i Finland, har knyttet seg til Hønsefuglportalen. Det gir rekord i antall kilometer taksert.

Radioaktivitet finnes fremdeles i norsk natur
1. september 2022

36 år etter Tsjernobyl-ulykken finner forskere radioaktiv forurensning i ville planter i Norge.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: