Nyheter

 

Fjellrevboom på Dovrefjell
30. desember 2013 I 2007 var fjellrevbestanden på Dovrefjell regnet som utryddet. I år er den landets største!
Bedre for laksesmolten, negativt for sjøørret
20. desember 2013

Resultatene fra årets overvåking av lakselus tyder på at det i år har vært lavere infeksjonspress langs deler av Vestlandet (Rogaland, Hardanger, Sogn) og Midt-Norge (Trondheimsfjorden) på våren og forsommeren enn det som ble observert i fjor.

Dyre guttestreker
19. desember 2013 Flytting av fiskearter kan virke uskyldig, men har store konsekvenser for samfunnet, skriver NINA-forskere i denne kronikken. 
Oppfordringen er: Ikke flytt fisk!
16. desember 2013 Spredning av fisk kan ha svært negative effekter på både naturlig forekommende fiskearter, på det biologiske mangfoldet og på vannkvaliteten. I en ny rapport skisserer NINA et opplegg for overvåking av spredning ferskvannsfisk med sikte på tidlig varsling.
Stein Lier-Hansen ny styreleder i NINA
16. desember 2013 Miljøverndepartementet (MD) har oppnevnt Stein Lier-Hansen som ny styreleder i NINA for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017. 
Følger opp sårskader hos død jerv
11. desember 2013 Jegere felte i vinter ei jervetispe under jakt, som viste seg å ha sår på halsen. Tispa hadde nylig vært merket, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) ba derfor Veterinærinstituttet undersøke om GPS-halsbåndet kunne være årsaken til skadene. Obduksjonsrapporten er nå klar.
Færre fugl i fjellet
3. desember 2013

9 av 14 fuglearter har gått betydelig tilbake i de skandinaviske fjellene i løpet av 2000-tallet. Det var en gjennomsnittlig bestandsnedgang på 30 % i perioden 2002 til 2012. Det viser omfattende overvåking fra Norge, Sverige og Finland.

Ny teknologi gir gaupesvar
28. november 2013 Norsk institutt for naturforskning (NINA) tester om viltkameraer kan brukes til overvåking av gaupe i områder med lite snø i Norge. Resultatene har så langt vært gode.
Suksess med scooterløyper?
28. november 2013

Snøscooterkjøring i utmark ga mer støy og belastning i de kommunene som etablerte et forsøk med egne løyper. Men viktige spørsmål står ubesvart, skriver Margrete Skår, ansvarlig for evaluering av forsøkene. 


Vurderer trusselbildet i 110 norske laksevassdrag
22. november 2013 Hvor mye påvirker rømt oppdrettslaks de norske villaksebestandene? Ved hjelp av matematiske modeller og beregninger plasserer NINA-forskere laksevassdragene på en skala fra «svært god bestandsstatus» til «kritisk truet eller tapt bestand». Arbeidet er et viktig bidrag til kunnskapen om villaksbestandenes tilstand, og blir brukt i den nasjonale forvaltningen av arten gjennom oppdateringen av Miljødirektoratets kategorisystem.
Overvåker klimaendringer i Arktis
1. november 2013 Framsenteret lanserer rapport om nytt observatorium, der målet er å etablere et omfattende forsknings- og overvåkingsinitiativ rettet mot tundraøkosystemer
Anbefaler å vente med skogplanting
31. oktober 2013 NINA har avgitt høringsuttalelse til rapporten “Planting av skog på nye arealer som klimatiltak (M26-2013)”. 
NINA feirer 25 år
29. oktober 2013 Den 1. september i år var det 25 år sida NINA ble etablert. Da skilte naturforskning og naturforvaltning lag.
Offisiell åpning av NINA-huset
29. oktober 2013

Et femetasjes forskningsbygg i tre, på en sokkel som blant annet rommer laboratorier og møtesenter. Men også en isbre, eller et svaberg. Et grønt signalbygg som utgjør avslutningen på Gløshaugplatået: et bygg for moderne kunnskapsarbeidere.


Nyoppdaget maur med nyttige bieffekter
24. oktober 2013 Da maurarten Formica foreli ble funnet i sommer ble forskerne overrasket over hva de egentlig hadde oppdaget. Arten var nemlig ikke bare en kuriositet, men en liten «vedlikeholdsarbeider» som kan bidra til å hindre gjengroing i naturen.
Kan åtejakt på jerv effektiviseres?
18. oktober 2013 Med mer kunnskap om jervens atferd ved ulike typer kadaver kan åtejakta på jerv gjøres mer effektiv. 
Bedre i sør, verre i Midt-Norge
10. oktober 2013 I Nord-Trøndelag ser det ut til at infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk har vært høyere i år enn tidligere. Den samme tendensen er også observert i Finnmark. Lenger sør ser situasjonen noe bedre ut enn før, og både sjøørret- og laksesmolt har sannsynligvis fått lav luseinfeksjon under smoltutvandringen.
NINAs vepsevarsel holdt stikk, men dårlig insektsommer bekymrer
27. september 2013

Forskere og insektinteresserte rapporterer om langt færre insekter i år enn tidligere. Spesielt på Østlandet har det vært lite av både veps, bier og sommerfugler i sommer. Været får skylda. Dette betyr at de mest sårbare artene kan forsvinne fra visse lokaliteter. 


Berghumla er en egen art
25. september 2013

Berghumle og lapphumle er to forskjellige arter. Det har NINA-forskere bekreftet ved hjelp av DNA-strekkoding. 

Glede og forventning
23. september 2013

CEDRENS designhåndbok for kraft og laks blir mottatt med spent forventning av kraftbransjen og forvaltningen. Nå har brukerne et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere og utforme regulerte vassdrag til beste for både laksen, økologien og kraftproduksjonen.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: