Nyheter

 

Hvordan påvirker trafikklyssystemet for havbruk arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks?

Publisert: 17. juni 2024
Tekst: Camilla Næss

Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning inviterer til digitalt informasjonsmøte om ny rapport.

Hvordan påvirker trafikklyssystemet for havbruk arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks?

Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning inviterer til informasjonsmøte torsdag 20. juni kl.12.00, hvor resultatene fra rapporten «Rapport om hvordan Trafikklyssystemet påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i Kvalitetsnorm for villaks» presenteres.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at dagens trafikklyssystem medfører brudd på naturmangfoldlovens mål for villaksbestandene – også kalt kvalitetsnorm for villaks. Rapporten foreslår ulike tiltak som kan bidra til å bedre samsvaret mellom disse to forvaltningssystemene. 

Her finner du mer informasjon om rapporten og påmelding.

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: