Nyheter

 

Fjellrevfødsel fanget på film
23. mai 2024

For første gang har NINA-forskere fått opptak en fjellrev som føder. Nå kan både de og du følge valpene direkte via webkamera fra avlsstasjonen for fjellrev.

Nye gener gir friskere fjellrev på Hardangervidda
9. februar 2024

Fem fjellrever med gener fra andre delbestander er satt ut på Hardangervidda. Målet er at fjellreven skal bli friskere og bestanden mer levedyktig.

Oppstandelse for fjellreven lengst nord
27. desember 2023

For seks år siden var fjellreven nærmest utdødd på Varangerhalvøya. I 2023 ble det født rekordmange valper her, 93 fordelt på 13 kull.

Kamerafeller gir unike data om smågnagerne i fjellet
17. oktober 2023

Hvordan påvirker smågnagerne samspillet i økosystemet i fjellområdene våre, og hva vil klimaendringene bety? Hundretusener bilder av lemen og mus vil gi verdifull kunnskap om dette.

Følg fjellrevvalpene direkte i hiet
10. juli 2023

Fjellrevene i avlsstasjonen på Sæterfjellet har fått valper igjen. Ett av kullene kan du følge direkte via www.nina.no

Fjellrevsøstre stakk fra Sylan til Byneset
31. mars 2023

Tre eventyrlystne fjellrever ble i løpet av kort tid fanget på Byneset og Værnes i Trøndelag. To av revene fra Kjølifjellet vest for Sylan er søstre, mens den tredje er kusina deres.

Store rovdyr påvirker fjellreven ulikt
6. februar 2023

Jerven ser ut til å gå godt sammen med fjellreven, mens kongeørna kan være en direkte trussel. En som trives godt i de stores selskap er fjellrevens konkurrent rødreven.

Fjellreven tar rekorder over grenser
19. desember 2022

Det er ikke grenser for rekorder fjellreven setter i år. Totalt er det registrert 164 kull i Norge, Sverige og Finland, og hele 124 av dem ble født i områder nær grensa mellom Norge og Sverige.

Utsettingen av fjellrev er en suksess
13. desember 2022

Fjellrev født i fangenskap klarer seg like godt ute i naturen som fjellrev født i det fri, viser en fersk artikkel fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Smågnagerne kan overvåkes med kamerafeller
7. november 2022

Variasjon i antall smågnagere påvirker mange andre arter som lever i fjellet. Kamerafeller gir verdifull kunnskap om smågnagerne og gjør det lettere å forstå tilstanden til fjelløkosystemet.

Fjellreven skifter pels etter klimaet
26. oktober 2022

Skifte fra vinter- til sommerpels hos fjellreven er mer styrt av temperaturen enn hvor mange timer med lys det er i døgnet. Det tyder på at den sterkt truede arten er i stand til å tilpasse seg klimaendringene.

NINA satser på DNA-basert overvåking av naturen
25. oktober 2022

DNA-analyser blir en stadig viktigere metode i forskning og naturovervåking. For å møte økt etterspørsel fra forvaltning og industri åpnet Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dag NINAGEN som er et nasjonalt senter for biodiversitetsgenetikk i Trondheim.

I år slår fjellreven alle rekorder
14. september 2022

Det går mot tidenes år for fjellreven i Norge. Så langt er det registrert 72 ungekull med totalt 334 valper.

Null fjellrevkull i avlsstasjonen
8. september 2022

Mangel på vitamin B1 er trolig årsaken til at det ikke ble født valper i avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet i år.

Mistanke om skabb på fjellrev
3. juni 2022

Miljødirektoratet har i samarbeid med Veterinærinstituttet og NINA laget en plan for behandling av et mistenkt tilfelle av skabb på fjellrev på Hardangervidda.

Reisa knytter fjellrevene sammen
18. februar 2022

Reisa Sør kan bli et knutepunkt for fjellreven i nord. Tidlig i februar ble 25 valper satt ut på fem ulike hi, for at fjellreven skal etablere seg i området og etter hvert spre seg videre på Nordkalotten.

Her kan du se fagdag om fjellrev
12. januar 2022

NINA og Miljødirektoratet inviterte til åpen fagdag 12. januar 2022. Her presenterte vi dagens status og nyheter fra fjellrevarbeidet i Norge. 

NINAs fagseminar tilgjengelig som webinar
26. november 2021

Bærekraft, arealer under press, økosystemtjenester, naturregnskap, fornybar energi, naturrestaurering og høyteknologisk naturforskning er noen av stikkordene fra NINAs fagseminar 2021. 

Opptur for fjellreven i Oppdal
18. august 2021

Det ble et fruktbart år for fjellrevene i avlsstasjonen på Sæterfjellet. Samtlige seks par ynglet, og 30 valper løper nå rundt og gjør revestreker.

Hardangervidda er toppen for fjellreven i år
9. august 2021

Satsingen på fjellreven på Hardangervidda ser endelig ut til å bære frukter. Så langt i år er det registrert 12 ungekull med totalt 76 valper, som er det beste resultatet på årtier i dette området.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: