Nyheter

 

Eremitten minutt for minutt
23. juli 2024

Bli med til eikehagen i Tønsberg og inn i eremittens hule. Her kan du følge den sjeldne billen minutt for minutt på NINAs livestream.

Seks av sju fjellrevpar fikk valper i avlsstasjonen
18. juli 2024

Livet leker i avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet i sommer. Etter to magre år fikk seks av sju par totalt 34 valper, og to av de nybakte foreldrene har en spesiell historie.

Forskere foreslår tiltak for laksen i Lærdalselva
12. juli 2024

Hva skal til for å rekruttere nok gytelaks til Lærdalselva igjen? I en fersk rapport foreslår en bredt sammensatt gruppe av forskere en rekke tiltak.

Her er årets første fjellrevkull
11. juli 2024

Årets første kull med fjellrevvalper er registrert på Saltfjellet. Du kan følge registreringen av valpekull rundt i landet fortløpende på NINA sine nettsider.

Forskere kartlegger verdens sopp med luftprøver
10. juli 2024

Rask og kostnadseffektiv kartlegging av naturmangfold har vært usynlig, men rett foran nesa vår hele tiden.

Kan droner effektivisere reintellingen?
10. juli 2024

Bilder tatt av droner og analysert ved hjelp av kunstig intelligens kan gjøre fremtidens telling av rein både billigere og mer effektiv.

Svak nedgang for lirypebestanden i Finnmark
8. juli 2024

Økologiske modelleringer for rypebestandene antyder nedgang for lirypa i Finnmark og gir grunn til måtehold blant rypejegerne

Hvordan påvirker den tidlige og varme våren lirypas hekkesuksess?
5. juli 2024

Flere tiår med forskning på lirype gir oss innsikt i hvordan en varmere og tidligere vår påvirker hekkesuksessen til lirypa.

Hvor langt sprer unge jerver seg etter at de blir født?
5. juli 2024

Data fra den DNA-baserte overvåkingen av jerv viser at mange individer etablerer seg i relativt kort avstand fra oppvekstområdet, men begge kjønn kan spre seg over store områder.

Jakter blindpassasjerer blant hageplanter
5. juli 2024

Hvert år importeres tonnevis med hageplanter til Norge. De er det perfekte gjemmested for insekter, frø og parasitter.

Mindre lus på laksen i vest – men mye på sjøørreten
4. juli 2024

Laksesmolten i vest slapp trolig i stor grad unna lakselus i vår. For sjøørreten ser det mye verre ut.

Rekordår for klippeblåvinge
28. juni 2024

En tørr forsommer og våt juli i fjor ga den truede klippeblåvingen gunstige forhold. Det kan vi telle resultatene av i år!

Nye hyttefelt vil fortrenge villreinen
28. juni 2024

Ferdsel ut fra hytter forstyrrer villreinen kraftig i områder hvor den allerede er hardt belastet. Å unngå nye hyttefelt i de mest sårbare områdene er ett av tiltakene som anbefales for å skåne reinen.

Vitne til sensasjonelt sikadefenomen – første gang på 200 år
27. juni 2024

Millioner av sikader krabber nå opp av hager, parker og skogbunnen i USA. De kryper ut av ryggen på sin egen hud, og forvandles til et kor!

Ny nettportal for genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på villaksbestander
26. juni 2024

Nå kan du enkelt finne fram til hvor mye din villaksbestand er genetisk påvirket av oppdrettslaks.

Naturregnskap kan hjelpe utbyggere til bedre beslutninger
26. juni 2024

Naturregnskap satt i system kan supplere konsekvensutredninger for å bedre beslutningsgrunnlaget i alle faser av et utbyggingsprosjekt. Metoden er godt egnet til å vise effekten av avbøtende tiltak.  

Flere jerver fører til økt tap av lam
20. juni 2024

En ny studie fra NINA har dokumentert det mange antar; når antall jerver i et område går opp, så øker også tapene av lam i beitelagene i området. Hiuttak av voksen jerv reduserte tapene de første ett til to årene etterpå, mens lisensjakt ikke hadde en slik effekt lokalt.

Vi gratulerer Eirik Aasmo Finne med fullført doktorgrad!
19. juni 2024

Doktorgradsarbeidet har vært en del av prosjektet EMERALD – som undersøker hvilken rolle vegetasjon har i klimasystemet, og videre hvordan klimamodeller kan forbedres.

NINAs årsmelding 2023
18. juni 2024

Endringsblindhet er et godt uttrykk. Marihøna på forsida av årets årsmelding er lett å se, lett å telle og kjent av alle. Men hva om antallet marihøner og andre insekter gradvis reduseres, og det blir litt færre av dem for hvert år?

Hvordan påvirker trafikklyssystemet for havbruk arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks?
17. juni 2024

Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning inviterer til digitalt informasjonsmøte om ny rapport.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: