Elfiskebåt

Elfiskebåten brukes til å kartlegge og overvåke fiskestammene i store elver. Foto: Jon Museth / NINA

Elfiskebåt

Elfiskebåtene benyttes til å kartlegge fiskeressursene i elver der tradisjonelle metoder ikke strekker til.

Vanligvis fanges og telles fisken enten i garn, eller ved håndholdte elektrofiskeredskaper. Garn er dårlig egnet i elver der strømmen er sterk, og medfører at et stort antall fisk dør. Mens vanlig elfiske kun er egnet grunne elvepartier. Som et resultat av dette har vi også lite kunnskap om de dypere delene av norske elver. Vi vet for eksempel lite om hvor viktige disse områdene er for produksjon av fisk. Med elfiskebåten når vi fisken også på plasser som hittil har vært for dype og utilgjengelige. Og vi får viktig kunnskap om hvor fisken står i de ulike delene av livsløpet, og hvor stor ulike bestander egentlig er.

 Skånsom og effektiv kartleggingsmetode

Elfiskebåtene er utstyrt med et elektrofiskeredskap som lokker fisken til seg med et elektrisk felt på opptil 1000 volt. Fisken får akkurat nok strøm i seg til at den slås i svime i noen sekunder. Det er nok til at vi kan fange den inn med hov og plassere den i en tank i båten. Der kan vi telle, måle, veie og undersøke fisken på annen måte, før den settes ut igjen. Dette er en svært skånsom metode for kartlegging. Den registrerte dødeligheten ligger under 1 %, langt under andre fangstmetoder.

Det er alltid en risiko forbundet med å forflytte farkoster mellom forskjellige vassdrag. For å unngå spredning av uønskede organismer har NINA i samarbeid med veterinærer og annen ekspertise, utviklet rutiner og metoder for desinfisering før vi flytter farkosten til andre vassdrag. 

De viktigste brukerne av de forskningstjenestene NINA nå kan tilby med elfiskebåtene, er lokale, regionale og nasjonale naturforvaltere, kraftselskaper og grunneiere. 

Foto: Jon Museth / NINA.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: