Laksefisk

Laksefisk

NINAs avdeling Laksefisk fokuserer både på vill laksefisk og havbruk.  Forskningen på vill laksefisk omfatter alle livsstadier, både i ferskvann og hav, og inkluderer grunnleggende og anvendt forskning innen økologi, atferd, genetikk, livshistorie og fysiologi. 

Innen havbruk forsker laksefiskavdelingen på miljøeffekter av lakseoppdrett knyttet til lakselus, rømt oppdrettslaks og påvirkning på andre naturbaserte næringer, samt fiskevelferd.

Laksefiskavdelingen er en vesentlig bidragsyter i en rekke nasjonale overvåkningsprogram og er en sentral kunnskapsleverandør til miljøforvaltningen.

Avdelingen forsker også på bærekraftig arealbruk, og forvaltning av arter og økosystemer i kystnære farvann.

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Ingebrigt Uglem

Ass. forskningssjef:
Anne Kristin Jøranlid

Nyheter

Forskerne lytter til laksen
2. mars 2021

Lurer du på om en laks er redd eller sulten? Ved hjelp av en ny metode kan forskerne lytte etter signaler hvor laksen forteller hvordan den har det. 

Dårlige sidebekker stopper sjøørreten
24. februar 2021

Menneskelig aktivitet har ødelagt store deler av områdene sjøørreten bruker til å formere seg i sidebekkene til Gaula. Å bevare det som er igjen av leveområdene er et av de beste tiltakene for å redde sjøørreten i vassdraget, viser nye rapporter.

Tverrfaglig nytenking kan gi mer kraft og bedre miljø
26. januar 2021

Større oppgraderinger av eksisterende vannkraftsystemer kan gi både betydelig mer kraft og positiv miljøeffekt ved bruk av miljødesign.

Ansatte

Ingebrigt Uglem

Forskningssjef Laksefisk
Telefon: +47 934 66 210

Anne Kristin Jøranlid

Ass. forskningssjef Laksefisk
Telefon: +47 975 42 352

Marius Berg

Overingeniør
Telefon: +47 454 34 082

Morten Andre Bergan

Forsker
Telefon: +47 928 98 175

Knut Aanestad Bergesen

Seksjonsleder
Telefon: +47 481 34 312

Johan Henrik Hårdensson Berntsen

Forsker
Telefon: +47 952 32 306

Geir H. Bolstad

Forsker
Telefon: +47 920 37 665

Karl Dag Bore

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 902 45 645

Gunnbjørn Bremset

Forsker
Telefon: +47 464 74 177

Yann Czorlich

Postdoktor
Telefon: +47 413 99 266

Ola Håvard Diserud

Seniorforsker
Telefon: +47 932 18 823

Bengt Finstad

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 934 66 784

Peder Fiske

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 733

Anders Foldvik

Forsker
Telefon: +47 402 03 036

Torgeir Børresen Havn

Overingeniør
Telefon: +47 926 20 787

Kjetil Hindar

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 746

Espen Holthe

Forsker
Telefon: +47 917 77 494

Morten Ims

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 932 00 941

Arne Johan Jensen


Telefon: +47 916 61 101

Steffen Johnsen

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 906 50 665

Johanna Järnegren

Seniorforsker
Telefon: +47 918 97 148

Eli Kvingedal

Forsker
Telefon: +47 943 32 314

Robert Lennox


Telefon: 613-408-3474

Peter Logan

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 413 29 456

Gitte Løkeberg

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 920 53 916

Tor Fredrik Næsje

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 778

Marie Oftedal

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 480 87 249

Rachel Paterson

Forsker
Telefon: +47 481 37 867

Kristian Pettersen

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 951 40 850

Astrid Raunsgard

Stipendiat
Telefon: +47 901 71 356

Ole Ravndal

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 452 43 022

Carolyn Rosten

Forsker
Telefon: +47 982 94 121

Øyvind Solem

Forsker
Telefon: +47 926 46 601

Eva Bonsak Thorstad

Forsker
Telefon: +47 916 61 130

Malin Ugletveit

Lærling
Telefon: +47 458 63 931

Ivar Ulgenes

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 941 92 227

Eva Marita Ulvan

Overingeniør
Telefon: +47 994 09 296

Finn Økland

Forsker
Telefon: +47 934 66 795

Gunnel Marie Østborg

Overingeniør
Telefon: +47 950 31 099

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: