NINA Bergen

NINA Bergen

NINA Bergen har et spesielt fokus på kyst- og landskapsøkologi på Vestlandet, men forsker på plante- og dyreliv i hele landet.

Et viktig grunnlag for vår forskning er å forstå hvordan økologiske prosesser varierer i tid og rom. Vi ser på koblinger mellom organismer og økosystemer, og hvordan disse påvirkes av de mange miljøendringene vi ser i dag. 

Våre bidrag til nasjonal og internasjonal forskning er også utgangspunktet for oppdrag og rådgivning til statlige, regionale og lokale myndigheter og for næringslivet. 

Vår prosjektportefølje omfatter en rekke arter og organismer, som oter, fjellrev, sjøfugl, insekter, sopp- og plantegrupper.

Kontakt

NINA Bergen
Thormøhlensgate 55
5006 Bergen

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no


Forskningssjef: 
Bente Rønning
 906 72 841

Plassansvarlig: 
Geir Helge Systad
 924 40 029

Ansatte i NINA Bergen

Bente Rønning

Forskningssjef
Telefon: +47 906 72 841

Geir Helge Systad

Forsker/Plassansvarlig
Telefon: +47 924 40 029

Arild Breistøl

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 930 31 521

Joseph Chipperfield

Forsker
Telefon: +47 900 46 829

Mari Jokerud

Forsker
Telefon: +47 970 83 099

Arild Magne Landa

Seniorforsker
Telefon: +47 930 87 930

Sindre Molværsmyr

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 942 55 715

Anna Nilsson

Forsker
Telefon: +47 413 67 140

Joachim Paul Töpper

Forsker
Telefon: +47 402 84 633

Øystein Varpe

Vitenskapelig rådgiver
Telefon:

Linn Vassvik

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 482 68 342

Per Arild Aarrestad

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 934 66 748

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: