NINA Bergen

NINA Bergen har et spesielt fokus på kyst- og landskapsøkologi på Vestlandet, men forsker på plante- og dyreliv i hele landet.

""

Noen av de ansatte ved NINA Bergen. Fra venstre: Per Arild Aarrestad, Rakel Blaalid, Joachim Paul Töpper, Geir Systad og Arild Landa. Foto: NINA.​


Et viktig grunnlag for vår forskning er å forstå hvordan økologiske prosesser varierer i tid og rom. Vi ser på koblinger mellom organismer og økosystemer, og hvordan disse påvirkes av de mange miljøendringene vi ser i dag. 

Våre bidrag til nasjonal og internasjonal forskning er også utgangspunktet for oppdrag og rådgivning til statlige, regionale og lokale myndigheter og for næringslivet. 

Vår prosjektportefølje omfatter en rekke arter og organismer, som oter, fjellrev, sjøfugl, insekter, sopp- og plantegrupper.

Hvem er vi

Per Gerhard Ihlen

Forskningssjef Bergen

Telefon: +47 982 44 109
E-post: per.ihlen@nina.no
Vis detaljer
 

Rakel Blaalid

Forsker

Telefon: +47 454 57 585
E-post: rakel.blaalid@nina.no
Vis detaljer
 

Arild Breistøl

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 930 31 521
E-post: arild.breistol@nina.no
Vis detaljer
 

Joseph Chipperfield

Forsker

Telefon: +47 900 46 829
E-post: joseph.chipperfield@nina.no
Vis detaljer
 

Mari Jokerud

Forsker

Telefon: +47 970 83 099
E-post: mari.jokerud@nina.no
Vis detaljer
 

Arild Magne Landa

Seniorforsker

Telefon: +47 930 87 930
E-post: arild.landa@nina.no
Vis detaljer
 

Sindre Molværsmyr

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 942 55 715
E-post: sindre.molvarsmyr@nina.no
Vis detaljer
 

Anna Nilsson

Forsker

Telefon: +47 413 67 140
E-post: anna.nilsson@nina.no
Vis detaljer
 

Geir Helge Systad

Forsker

Telefon: +47 924 40 029
E-post: geir.systad@nina.no
Vis detaljer
 

Joachim Paul Töpper

Forsker

Telefon: +47 402 84 633
E-post: joachim.topper@nina.no
Vis detaljer
 

Øystein Varpe

Vitenskapelig rådgiver


E-post: oystein.varpe@nina.no
Vis detaljer
 

Linn Vassvik

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 482 68 342
E-post: linn.vassvik@nina.no
Vis detaljer
 

Per Arild Aarrestad

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 934 66 748

Vis detaljer
 

NINA Bergen


Thormøhlensgate 55
5006 Bergen

 firmapost@nina.no
  73 80 14 00

Forskningssjef: 
Per Gerhard Ihlen
 982 44 109