NINA Lillehammer

NINA Lillehammer - samfunn og naturbruk

NINAs avdeling på Lillehammer er en bredt sammensatt gruppe av samfunnsvitere og ferskvannsøkologer.

Vi arbeider med miljøforskning og utredning knyttet til mennesker, miljø og naturforvaltning. Vi har en tverrfaglig tilnærming til utfordringer ved forvaltning og bruk av naturressurser.

Vår styrke ligger i bred fagkompetanse og tradisjoner for samarbeid med lokalsamfunn, forvaltning og næring.

Forskningsområder

Bruk og vern av naturen

Når og hvordan kan natur både bevares og utnyttes og hva er klok bruk av en ressurs? Vi studerer vern og bruk av naturressurser i et bredt samfunnsperspektiv. Stikkord: områdevern, hyttebygging, fritidsbruk, utmarksnæring, kraftutbygging, artsvern, skogbruk, sosio-økologiske systemer, politisk økologi

Friluftsliv og naturbasert reiseliv

Miljøpolitikk og naturforvaltning

Politikk og styresett legger rammene for hvordan vi bruker og forvalter naturen. Vi studerer hvordan miljøpolitikken påvirker utnytting av ressursgrunnlaget, endringer av naturens tilstand og hvordan folk opplever miljøet. Stikkord: arealendringer, energiutvikling, ressurskonflikter, verdsetting, miljøtilstander, forvaltningsverktøy, forvaltningsmodeller, verneprosess, naturopplevelse, konsekvensutredninger, lokalsamfunn, miljøforvaltning

Utforming av effektive tiltak og virkemidler i naturforvaltningen

Verdiskaping basert på utmarksressurser

Sampill mellom økologiske og samfunnsmessige faktorer

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Vormstuguveien 40
2624 Lillehammer

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Jon Museth

Nyheter

Flyttesjau for villreinen
10. mars 2021

Nå er DNT-hytta Gråhøgdbu flyttet ned fra fjellet for å gi mer plass til villreinen. Samtidig er ei ny hytte på plass i utkanten av området, til glede for tobeinte fjellgeiter.

Slik kan vi begrense spredning av fremmed fisk i ferskvann
2. mars 2021

Nytt verktøy gir oss en titt inn i fremtiden: Hvordan ser fremtiden ut med og uten ulike tiltak for å begrense spredning av fremmede fiskearter i ferskvann?

Fikk afrikansk sommerfugl oppkalt etter seg
1. mars 2021

13 år etter at han samlet med seg noen afrikanske viklere til sommerfuglekspert Leif Aarvik, fikk Anders Endrestøl æren av å dele navn med en av dem.

Ansatte i NINA Lillehammer

Jon Museth

Forskningssjef Lillehammer
Telefon: +47 413 13 496

Øystein Aas

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 934 66 710

Oddgeir Andersen

Forsker
Telefon: +47 934 66 706

Tuva Beyer Broch

Forsker
Telefon: +47 944 26 056

Kim Magnus Bærum

Forsker
Telefon: +47 918 85 491

Børre Kind Dervo

Forsker
Telefon: +47 907 60 077

John Gunnar Dokk

Overingeniør
Telefon: +47 909 47 258

Vegard Gundersen

Seniorforsker
Telefon: +47 405 51 966

Tobias Holter

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 473 97 135

Stein Ivar Johnsen

Forsker
Telefon: +47 412 93 934

Bjørn Petter Kaltenborn

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 707

Rose Keller

Forsker
Telefon: +47 467 49 352

Kirsten Margrethe Kvam

Avd.konsulent/EU-Rådgiver
Telefon: +47 954 37 667

Berit Köhler

Forsker
Telefon: +47 466 42 412

Knut Marius Myrvold

Forsker
Telefon: +47 920 64 963

Kjetil Olstad

Forsker
Telefon: +47 971 20 965

Stine Rybråten

Forsker
Telefon: +47 482 46 480

Sofie Kjendlie Selvaag

Stipendiat
Telefon: +47 464 25 187

Margrete Skår

Seniorforsker
Telefon: +47 992 27 584

Erik Stange

Forsker
Telefon: +47 458 72 737

Annette Taugbøl

Forsker
Telefon: +47 913 16 810

Odd Inge Vistad

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 709

Line Camilla Wold

Forsker
Telefon: +47 400 18 889

Hogne Øian

Forsker
Telefon: +47 406 06 317

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: