NINAs avdelinger

Avdelinger

NINAs hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer og Oslo. I tillegg eier og driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon på Oppdal, og NINA Forskningsstasjon i Sandnes i Rogaland.

 

 

 

 

 

 

Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema