NINA Oslo

NINAs Osloavdeling er et av de åtte CIENS-instituttene - et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo. 

 www.ciens.no 

Hvem er vi

Kristin Thorsrud Teien

Forskningssjef Oslo

Telefon: 930 06 805
E-post: kristin.teien@nina.no
Vis detaljer
 

Vegar Bakkestuen

Seniorforsker

Telefon: 934 66 787
E-post: vegar.bakkestuen@nina.no
Vis detaljer
 

David Barton

Seniorforsker

Telefon: 924 42 111
E-post: david.barton@nina.no
Vis detaljer
 

Egil Bendiksen

Forsker III

Telefon: 404 72 460
E-post: egil.bendiksen@nina.no
Vis detaljer
 

Stefan Blumentrath

Forsker I

Telefon: 463 41 158
E-post: stefan.blumentrath@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Erik Brandrud

Forsker II

Telefon: 908 94 492
E-post: tor.brandrud@nina.no
Vis detaljer
 

Harald Bratli

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 401 00 813
E-post: harald.bratli@nina.no
Vis detaljer
 

Knut Andreas Eikland Bækkelie

Overingeniør

Telefon: 997 89 101
E-post: knut.bakkelie@nina.no
Vis detaljer
 

Xianwen Chen

Forsker II

Telefon: 984 21 622
E-post: xianwen.chen@nina.no
Vis detaljer
 

Zofie Cimburová

Stipendiat

Telefon: 967 11 382
E-post: zofie.cimburova@nina.no
Vis detaljer
 

Benno Nikolaus Dillinger

Forsker II

Telefon: 413 56 728
E-post: benno.dillinger@nina.no
Vis detaljer
 

Inta Dimante-Deimantovica

Forsker II

Telefon: 966 64 572
E-post: inta.deimantovica@nina.no
Vis detaljer
 

Anders Endrestøl

Forsker II

Telefon: 994 50 917
E-post: anders.endrestol@nina.no
Vis detaljer
 

Lars Erikstad

Seniorforsker

Telefon: 916 61 122
E-post: lars.erikstad@nina.no
Vis detaljer
 

Marianne Evju

Seniorforsker

Telefon: 975 47 814
E-post: marianne.evju@nina.no
Vis detaljer
 

Helene Figari

Forsker III

Telefon: 911 52 595
E-post: helene.figari@nina.no
Vis detaljer
 

Erik Framstad

Seniorforsker

Telefon: 907 99 770
E-post: erik.framstad@nina.no
Vis detaljer
 

Nina G. Gjærløw

Avdelingskonsulent

Telefon: 926 88 088
E-post: nina.gjarlow@nina.no
Vis detaljer
 

Erik Gomez-Baggethun

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 401 07 998
E-post: Erik.Gomez@nina.no
Vis detaljer
 

Rannveig Margrete Jacobsen

Forsker II

Telefon: 958 14 157
E-post: rannveig.jacobsen@nina.no
Vis detaljer
 

Thomas Correll Jensen

Forsker I

Telefon: 988 26 587
E-post: thomas.jensen@nina.no
Vis detaljer
 

Nina Jonsson

Seniorforsker

Telefon: 404 60 689
E-post: nina.jonsson@nina.no
Vis detaljer
 

Bror Jonsson

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 404 80 674
E-post: bror.jonsson@nina.no
Vis detaljer
 

Olve Krange

Seniorforsker

Telefon: 414 02 339
E-post: olve.krange@nina.no
Vis detaljer
 

Jon Hamner Magerøy

Forsker II

Telefon: 410 41 653
E-post: jon.mageroy@nina.no
Vis detaljer
 

Narinder Kaur Mercy

Avdelingskonsulent

Telefon: 994 64 991
E-post: narinder.mercy@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Atle Mo

Seniorforsker

Telefon: 916 92 916
E-post: tor.mo@nina.no
Vis detaljer
 

Nina Myhr

Avdelingsingeniør

Telefon: 452 84 601
E-post: Nina.Myhr@nina.no
Vis detaljer
 

Björn Nordén

Seniorforsker

Telefon: 404 60 117
E-post: bjorn.norden@nina.no
Vis detaljer
 

Jenni Nordén

Forsker I

Telefon: 407 63 536
E-post: jenni.norden@nina.no
Vis detaljer
 

Megan Sara Nowell

Forsker II

Telefon: 455 05 995
E-post: megan.nowell@nina.no
Vis detaljer
 

John Odden

Seniorforsker

Telefon: 918 97 175
E-post: john.odden@nina.no
Vis detaljer
 

Anders Often

Forsker III

Telefon: 454 20 213
E-post: anders.often@nina.no
Vis detaljer
 

Siri Lie Olsen

Forsker I

Telefon: 458 54 973
E-post: Siri.Lie.Olsen@nina.no
Vis detaljer
 

Audun Ruud

Seniorforsker

Telefon: 992 33 969
E-post: audun.ruud@nina.no
Vis detaljer
 

Ann Kristin Schartau

Seniorforsker

Telefon: 934 39 548
E-post: ann.schartau@nina.no
Vis detaljer
 

Olav Skarpaas

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 992 94 394
E-post: Olav.Skarpaas@nina.no
Vis detaljer
 

Ketil Skogen

Seniorforsker

Telefon: 911 81 440
E-post: ketil.skogen@nina.no
Vis detaljer
 

Odd Egil Stabbetorp

Seniorforsker

Telefon: 916 61 120
E-post: odd.stabbetorp@nina.no
Vis detaljer
 

Ole-Gunnar Støen

Seniorforsker

Telefon: 971 19 945
E-post: ole.stoen@nina.no
Vis detaljer
 

Anne Sverdrup-Thygeson

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 975 92 155
E-post: anne.sverdrup-thygeson@nina.no
Vis detaljer
 

Markus A.K. Sydenham

Forsker II

Telefon: 944 23 661
E-post: markus.sydenham@nina.no
Vis detaljer
 

Neri Horntvedt Thorsen

Stipendiat

Telefon: 994 44 509
E-post: neri.thorsen@nina.no
Vis detaljer
 

Alexander Samuel Venter

Forsker II

Telefon: 413 70 947
E-post: alexander.venter@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørn Walseng

Forsker II

Telefon: 405 53 817
E-post: bjorn.walseng@nina.no
Vis detaljer
 

NINA Oslo

Forskningsområder

Kontakt

Post- og besøksadresse: 
Gaustadalléen 21
0349 Oslo

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00

Forskningssjef: Kristin Thorsrud Teien

Ansatte

www.ciens.no