Akvatisk naturmangfold

NINAs avdeling Akvatisk naturmangfold forsker innenfor ferskvannsøkologi og bevaringsbiologi i elver og innsjøer.


Elvemusling. Foto © Bjørn Mejdell Larsen/NINA.

NINAs avdeling Akvatisk naturmangfold forsker innenfor ferskvannsøkologi og bevaringsbiologi i elver og innsjøer. Vi arbeider hovedsakelig med miljøeffekter av vannkraft, overvåking av naturmangfold i ferskvann, truede arter og spredning av fremmede arter. Gjennom vår forskning dokumenter vi påvirkninger på ferskvannsfisk, bunndyr og elvemusling, og foreslår miljøløsninger for både offentlig og privat sektor.
 

NINAs genetikklab er også organisert under avdeling for akvatisk naturmangfold.

Overvåking av naturmangfold i ferskvann

Truede og fremmede arter

Miljøeffekter av vannkraft

Akvatisk naturmangfold

Ingeborg Palm Helland

Forskningssjef Akvatisk naturmangfold

Telefon: +47 976 54 820
E-post: ingeborg.helland@nina.no
Vis detaljer
 

Tonje Aronsen

Ass. forskningssjef Akvatisk naturmangfold

Telefon: +47 971 23 901
E-post: tonje.aronsen@nina.no
Vis detaljer
 

Vegard M Ambjørndalen

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 995 93 677
E-post: vegard.ambjorndalen@nina.no
Vis detaljer
 

Ida Pernille Øystese Andersskog

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 922 99 718
E-post: ida.andersskog@nina.no
Vis detaljer
 

Ingerid Julie Hagen Arnesen

Forsker

Telefon: +47 948 07 157
E-post: ingerid.arnesen@nina.no
Vis detaljer
 

Terje Bongard

Forsker

Telefon: +47 986 44 786
E-post: terje.bongard@nina.no
Vis detaljer
 

Hege Brandsegg

Overingeniør

Telefon: +47 911 63 995
E-post: hege.brandsegg@nina.no
Vis detaljer
 

Idun Olaug Bremseth

Avdelingskonsulent

Telefon: +47 934 66 780
E-post: idun.bremseth@nina.no
Vis detaljer
 

Marie Davey

Forsker

Telefon: +47 458 44 581
E-post: marie.davey@nina.no
Vis detaljer
 

Antti Eloranta

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 404 96 830
E-post: antti.p.eloranta@jyu.fi
Vis detaljer
 

Line Birkeland Eriksen

Overingeniør

Telefon: +47 404 76 871
E-post: line.eriksen@nina.no
Vis detaljer
 

Torbjørn Forseth

Seniorforsker

Telefon: +47 926 43 437
E-post: torbjorn.forseth@nina.no
Vis detaljer
 

Frode Fossøy

Seniorforsker

Telefon: +47 996 92 303
E-post: frode.fossoy@nina.no
Vis detaljer
 

Richard Hedger

Forsker

Telefon: +47 404 66 568
E-post: richard.hedger@nina.no
Vis detaljer
 

Ditte Katrine Hendrichsen

Forsker

Telefon: +47 968 57 084
E-post: ditte.hendrichsen@nina.no
Vis detaljer
 

Trygve H. Hesthagen

Seniorforsker

Telefon: +47 995 93 389
E-post: trygve.hesthagen@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Gunnar Jensås

Overingeniør

Telefon: +47 411 01 252
E-post: jan.jensas@nina.no
Vis detaljer
 

Sten Ola Karlsson

Seksjonsleder

Telefon: +47 911 24 058
E-post: sten.karlsson@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørn Mejdell Larsen

Forsker

Telefon: +47 934 66 215
E-post: bjorn.larsen@nina.no
Vis detaljer
 

Erik Friele Lie

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 456 61 285
E-post: erik.lie@nina.no
Vis detaljer
 

Markus Antti Mikael Majaneva

Forsker

Telefon: +47 406 45 589
E-post: markus.majaneva@nina.no
Vis detaljer
 

Grethe Robertsen

Forsker

Telefon: +47 984 64 786
E-post: grethe.robertsen@nina.no
Vis detaljer
 

Randi J. Saksgård

Overingeniør

Telefon: +47 996 90 501
E-post: randi.saksgard@nina.no
Vis detaljer
 

Hanno Sandvik

Forsker

Telefon: +47 948 13 665
E-post: hanno.sandvik@nina.no
Vis detaljer
 

Ana Margarida Ferreira Teixeira da Silva

Forsker

Telefon: +47 455 03 711
E-post: ana.silva@nina.no
Vis detaljer
 

Rolf Sivertsgård

Overingeniør

Telefon: +47 915 92 719
E-post: rolf.sivertsgard@nina.no
Vis detaljer
 

Ingrid Solberg

Forsker

Telefon: +47 980 52 913
E-post: ingrid.solberg@nina.no
Vis detaljer
 

Merethe Hagen Spets

Overingeniør

Telefon: +47 959 29 662
E-post: merethe.spets@nina.no
Vis detaljer
 

Line Elisabeth Sundt-Hansen

Forsker

Telefon: +47 984 21 195
E-post: line.sundt-hansen@nina.no
Vis detaljer
 

Ola Ugedal

Seniorforsker

Telefon: +47 406 18 589
E-post: ola.ugedal@nina.no
Vis detaljer
 

Sebastian Wacker

Forsker

Telefon: +47 402 83 798
E-post: Sebastian.Wacker@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt oss

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00