Fellesadministrasjonen

Norunn Sæther Myklebust

Administrerende direktør

Telefon: +47 930 24 633
E-post: norunn.myklebust@nina.no
Vis detaljer
 

Inga Elise Bruteig

Forskningsdirektør

Telefon: +47 936 58 999
E-post: inga.bruteig@nina.no
Vis detaljer
 

Stein Erik Aagaard

Økonomisjef

Telefon: +47 416 45 859
E-post: stein.aagaard@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørg Bruset

Kommunikasjonssjef

Telefon: +47 900 12 763
E-post: bjorg.bruset@nina.no
Vis detaljer
 

Stig Morten Clausen

Leder, IT-drift og brukerstøtte

Telefon: +47 934 66 946
E-post: stig.clausen@nina.no
Vis detaljer
 

Roald Vang

Leder, Miljødata

Telefon: +47 911 38 256
E-post: roald.vang@nina.no
Vis detaljer
 

Siri Aashaug Sæther

Administrativleder Bibliotek

Telefon: +47 926 48 479
E-post: siri.sather@nina.no
Vis detaljer
 

Siw Elisabeth Berge

Overingeniør-IT

Telefon: +47 936 03 786
E-post: siw.berge@nina.no
Vis detaljer
 

Matteo De Stefano

Overingeniør-IT

Telefon: +47 406 45 208
E-post: matteo.destefano@nina.no
Vis detaljer
 

Robert Zahl Dybvad

Overingeniør-IT

Telefon: +47 934 61 203
E-post: robert.dybvad@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Arild Ekren

Overingeniør-IT

Telefon: +47 413 10 756
E-post: tor.ekren@nina.no
Vis detaljer
 

Elisabet Forsgren

Spesialrådgiver

Telefon: +47 918 97 532
E-post: elisabet.forsgren@nina.no
Vis detaljer
 

Francesco Frassinelli

Overingeniør-IT

Telefon: +47 412 90 887
E-post: francesco.frassinelli@nina.no
Vis detaljer
 

Jørn J. Fremstad

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: +47 909 24 129
E-post: jorn.fremstad@nina.no
Vis detaljer
 

Kjetil Grun

Overingeniør-IT

Telefon: +47 907 39 196
E-post: kjetil.grun@nina.no
Vis detaljer
 

Dag Vegard Gullbrekken

Overingeniør-IT

Telefon: +47 900 56 895
E-post: dag.gullbrekken@nina.no
Vis detaljer
 

Eva Katrine Hagen

Regnskapskonsulent

Telefon: +47 936 35 653
E-post: eva.hagen@nina.no
Vis detaljer
 

Frank Ole Hanssen

Overingeniør-IT

Telefon: +47 959 24 423
E-post: frank.hanssen@nina.no
Vis detaljer
 

Jan-Werner Kristiansen

Ingeniør

Telefon: +47 406 04 583
E-post: jan.w.kristiansen@nina.no
Vis detaljer
 

Juliet Landrø

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: +47 986 22 309
E-post: juliet.landro@nina.no
Vis detaljer
 

Hilde Meland

Førstekonsulent

Telefon: +47 932 49 366
E-post: hilde.meland@nina.no
Vis detaljer
 

Camilla Næss

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: +47 472 87 724
E-post: camilla.nass@nina.no
Vis detaljer
 

Frank Bjarne Olsen

Spesialrådgiver

Telefon: +47 952 85 455
E-post: frank.olsen@nina.no
Vis detaljer
 

Anders Lehn Reed

Ingeniør

Telefon: +47 981 03 200
E-post: anders.reed@nina.no
Vis detaljer
 

Monica Montalvan Ruano

Overingeniør-IT

Telefon: +47 473 72 171
E-post: monica.ruano@nina.no
Vis detaljer
 

Frode Thomassen Singsaas

Bibliotekar

Telefon: +47 994 40 044
E-post: frode.singsaas@nina.no
Vis detaljer
 

Kari Sivertsen

Grafisk formgiver

Telefon: +47 906 80 701
E-post: kari.sivertsen@nina.no
Vis detaljer
 

Stein Helge Sjaastad

Overingeniør-IT

Telefon: +47 482 98 700
E-post: stein.sjaastad@nina.no
Vis detaljer
 

Øystein Solberg

Overingeniør-IT

Telefon: +47 936 93 040
E-post: oystein.solberg@nina.no
Vis detaljer
 

Siri Aftret Svendsen

Personalkonsulent

Telefon: +47 913 42 860
E-post: siri.svendsen@nina.no
Vis detaljer
 

Anne Olga Syverhuset

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: +47 975 47 775
E-post: anne.syverhuset@nina.no
Vis detaljer
 

Gurli Øyangen

Lønningskonsulent

Telefon: +47 414 20 433
E-post: gurli.oyangen@nina.no
Vis detaljer
 

Monica Aanonli

Controller

Telefon: +47 481 81 094
E-post: monica.aanonli@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00