Laksefisk

NINAs avdeling Laksefisk fokuserer både på vill laksefisk og havbruk.  Forskningen på vill laksefisk omfatter alle livsstadier, både i ferskvann og hav, og inkluderer grunnleggende og anvendt forskning innen økologi, atferd, genetikk, livshistorie og fysiologi.

Ansatte ved akvatisk avdeling i Trondheim
Akvatisk avdeling ved NINAs hovedkontor i Trondheim. Foto © Anne Olga Syverhuset/NINA.

Innen havbruk forsker laksefiskavdelingen på miljøeffekter av lakseoppdrett knyttet til lakselus, rømt oppdrettslaks og påvirkning på andre naturbaserte næringer, samt fiskevelferd. Laksefiskavdelingen er en vesentlig bidragsyter i en rekke nasjonale overvåkningsprogram og er en sentral kunnskapsleverandør til miljøforvaltningen. Avdelingen forsker også på bærekraftig arealbruk, og forvaltning av arter og økosystemer i kystnære farvann.

Laksefisk

Ingebrigt Uglem

Forskningssjef Laksefisk

Telefon: +47 934 66 210
E-post: ingebrigt.uglem@nina.no
Vis detaljer
 

Anne Kristin Jøranlid

Ass. forskningssjef Laksefisk

Telefon: +47 975 42 352
E-post: anne.joranlid@nina.no
Vis detaljer
 

Marius Berg

Overingeniør

Telefon: +47 454 34 082
E-post: marius.berg@nina.no
Vis detaljer
 

Morten Andre Bergan

Forsker

Telefon: +47 928 98 175
E-post: morten.bergan@nina.no
Vis detaljer
 

Johan Henrik Hårdensson Berntsen

Forsker

Telefon: +47 952 32 306
E-post: henrik.berntsen@nina.no
Vis detaljer
 

Geir H. Bolstad

Forsker

Telefon: +47 920 37 665
E-post: geir.bolstad@nina.no
Vis detaljer
 

Gunnbjørn Bremset

Forsker

Telefon: +47 464 74 177
E-post: gunnbjorn.bremset@nina.no
Vis detaljer
 

Yann Czorlich

Postdoktor

Telefon: +47 413 99 266
E-post: yann.czorlich@nina.no
Vis detaljer
 

Ola Håvard Diserud

Seniorforsker

Telefon: +47 932 18 823
E-post: ola.diserud@nina.no
Vis detaljer
 

Bengt Finstad

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 934 66 784
E-post: bengt.finstad@ntnu.no
Vis detaljer
 

Peder Fiske

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 733
E-post: peder.fiske@nina.no
Vis detaljer
 

Anders Foldvik

Forsker

Telefon: +47 402 03 036
E-post: anders.foldvik@nina.no
Vis detaljer
 

Torgeir Børresen Havn

Overingeniør

Telefon: +47 926 20 787
E-post: Torgeir.Havn@nina.no
Vis detaljer
 

Kjetil Hindar

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 746
E-post: kjetil.hindar@nina.no
Vis detaljer
 

Espen Holthe

Forsker

Telefon: +47 917 77 494
E-post: espen.holthe@nina.no
Vis detaljer
 

Arne Johan Jensen

Seniorforsker

Telefon: +47 916 61 101
E-post: arne.jensen@nina.no
Vis detaljer
 

Johanna Järnegren

Seniorforsker

Telefon: +47 918 97 148
E-post: johanna.jarnegren@nina.no
Vis detaljer
 

Eli Kvingedal

Forsker

Telefon: +47 943 32 314
E-post: eli.kvingedal@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Fredrik Næsje

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 778
E-post: tor.nasje@nina.no
Vis detaljer
 

Rachel Paterson

Forsker

Telefon: +47 481 37 867
E-post: rachel.paterson@nina.no
Vis detaljer
 

Astrid Raunsgard

Stipendiat

Telefon: +47 901 71 356
E-post: astrid.raunsgard@nina.no
Vis detaljer
 

Carolyn Rosten

Forsker

Telefon: +47 982 94 121
E-post: carolyn.rosten@nina.no
Vis detaljer
 

Laila M. Saksgård

Overingeniør

Telefon: +47 959 91 942
E-post: laila.saksgard@nina.no
Vis detaljer
 

Øyvind Solem

Forsker

Telefon: +47 926 46 601
E-post: oyvind.solem@nina.no
Vis detaljer
 

Eva Bonsak Thorstad

Forsker

Telefon: +47 916 61 130
E-post: eva.thorstad@nina.no
Vis detaljer
 

Eva Marita Ulvan

Overingeniør

Telefon: +47 994 09 296
E-post: eva.ulvan@nina.no
Vis detaljer
 

Finn Økland

Forsker

Telefon: +47 934 66 795
E-post: finn.okland@nina.no
Vis detaljer
 

Gunnel Marie Østborg

Overingeniør

Telefon: +47 950 31 099
E-post: gunnel.ostborg@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt oss

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00