Rovdata

Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Vi er en selvstendig enhet, med egen leder og stab, i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

www.rovdata.no

Jonas Kindberg

Telefon: +47 404 51 540
E-post: jonas.kindberg@nina.no
Vis detaljer
 

Henrik Brøseth

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 773
E-post: henrik.broseth@nina.no
Vis detaljer
 

Øystein Flagstad

Seniorforsker

Telefon: +47 917 18 309
E-post: oystein.flagstad@nina.no
Vis detaljer
 

Frode Holmstrøm

Overingeniør

Telefon: +47 934 29 591
E-post: frode.holmstrom@nina.no
Vis detaljer
 

Oddmund Kleven

Forsker

Telefon: +47 416 69 452
E-post: oddmund.kleven@nina.no
Vis detaljer
 

Alexander Kopatz

Forsker

Telefon: +47 451 32 514
E-post: alexander.kopatz@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Arne Stokmo

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: +47 905 99 670
E-post: jan.arne.stokmo@nina.no
Vis detaljer
 

Mari Tovmo

Overingeniør

Telefon: +47 977 31 679
E-post: mari.tovmo@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt Rovdata

www.rovdata.no

 Telefon: 73 80 16 00
 E-post: rovdata@rovdata.no
 Postadresse: Postboks 5685 Torgarden, 7485 Trondheim
 Besøksadresse: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim (Kart)