Terrestrisk økologi

Avdelinga er en av to terrestriske avdelinger og består av ca. 40 medarbeidere, de fleste økologer.

Avdelingssamling på Fosen i 2014. Foto © Per Jordhøy/NINA
Fugletelling. Foto © Svein-Håkon Lorentsen/NINA

Avdelinga jobber med  overvåkning av bestander og aldersfordeling hos hjortevilt, fjellrev, sjøfugl og gjess, samt dyrehelse. Våre forskere kartlegger områdebruk hos hjortevilt og sjøfugl og har spesialkunnskap om økosystemene fjell, skog, våtmark og kyst i tillegg til polare områder. Vi drifter to fugleradarer som brukes i forskning på effekter av fornybar energi (vindkraft) og kraftlinjer på  fugl. Rådgiving og konsekvensutredninger om effekter av ulike inngrep i naturen er et sentralt fagområde. Avdelinga har et hovedansvar for NINAs dyrevelferdsenhet.

Fagkompetansen er bred og omfatter blant annet:

Arter og artsgrupper
•    Hjortevilt
•    Fjellrev
•    Rovfugl
•    Sjøfugl
•    Gjess
•    Vadefugl
•    Spurvefugl

Påvirkninger/belastninger
•    Samla belastninger av arealendringer
•    Forurensing/Økotoksikologi
•    Trafikk/samferdsel
•    Forstyrrelser/motorferdsel i utmark

Laboratorieanalyser
•    Tannsnitt
•    Parasitter i vilt
•    Obduksjon

Terrestrisk økologi

Svein-Håkon Lorentsen

Forskningssjef Terrestrisk økologi

Telefon: +47 934 66 770
E-post: svein.lorentsen@nina.no
Vis detaljer
 

Bente Rønning

Ass. forskningssjef Terrestrisk økologi

Telefon: +47 906 72 841
E-post: bente.ronning@nina.no
Vis detaljer
 

Roy Andersen

Overingeniør

Telefon: +47 924 03 331
E-post: roy.andersen@nina.no
Vis detaljer
 

Tycho Anker-Nilssen

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 771
E-post: Tycho.Anker-Nilssen@nina.no
Vis detaljer
 

Ute Bradter

Postdoktor

Telefon: +47 413 54 568
E-post: ute.bradter@nina.no
Vis detaljer
 

Vegard Sandøy Bråthen

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 942 44 858
E-post: vegard.brathen@nina.no
Vis detaljer
 

Signe Christensen-Dalsgaard

Forsker

Telefon: +47 945 42 407
E-post: signe.dalsgaard@nina.no
Vis detaljer
 

Nina Dehnhard

Forsker

Telefon: +47 413 52 042
E-post: nina.dehnhard@nina.no
Vis detaljer
 

Nina Elisabeth Eide

Seniorforsker

Telefon: +47 957 04 383
E-post: nina.eide@nina.no
Vis detaljer
 

Arne Follestad

Forsker

Telefon: +47 934 66 704
E-post: arne.follestad@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Ove Gjershaug

Seniorforsker

Telefon: +47 464 18 141
E-post: jan.gjershaug@nina.no
Vis detaljer
 

Øyvind Hamre

Overingeniør

Telefon: +47 909 82 521
E-post: oyvind.hamre@nina.no
Vis detaljer
 

Morten Heim

Overingeniør

Telefon: +47 466 68 001
E-post: morten.heim@nina.no
Vis detaljer
 

Aniko Hildebrand

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 986 23 042
E-post: aniko.hildebrand@nina.no
Vis detaljer
 

Craig Ryan Jackson

Forsker

Telefon: +47 467 89 030
E-post: craig.jackson@nina.no
Vis detaljer
 

John Atle Kålås

Seniorforsker

Telefon: +47 922 91 437
E-post: john.kalas@nina.no
Vis detaljer
 

Magdalene Langset

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 452 65 859
E-post: magdalene.langset@nina.no
Vis detaljer
 

Stine Lund

Avdelingskonsulent

Telefon: +47 996 30 996
E-post: stine.lund@nina.no
Vis detaljer
 

Jenny Mattisson

Forsker

Telefon: +47 404 52 829
E-post: jenny.mattisson@nina.no
Vis detaljer
 

Roelof Frans May

Seniorforsker

Telefon: +47 957 85 995
E-post: roel.may@nina.no
Vis detaljer
 

Roger Meås

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 411 29 478
E-post: roger.meas@nina.no
Vis detaljer
 

Andrea L. Miller

Forsker

Telefon: +47 930 35 324
E-post: andrea.miller@nina.no
Vis detaljer
 

Børge Moe

Seniorforsker

Telefon: +47 988 11 620
E-post: borge.moe@nina.no
Vis detaljer
 

Atle Mysterud

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 926 53 148
E-post: atle.mysterud@ibv.uio.no
Vis detaljer
 

Torgeir Nygård

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 201
E-post: torgeir.nygard@nina.no
Vis detaljer
 

Manuela Panzacchi

Forsker

Telefon: +47 909 11 097
E-post: manuela.panzacchi@nina.no
Vis detaljer
 

Diego Pavòn-Jordàn

Postdoktor

Telefon: +47 404 85 250
E-post: diego.pavon-jordan@nina.no
Vis detaljer
 

Geir Rune Rauset

Postdoktor

Telefon: +47 970 01 920
E-post: geir.rauset@nina.no
Vis detaljer
 

Christer Moe Rolandsen

Seniorforsker

Telefon: +47 416 13 266
E-post: christer.rolandsen@nina.no
Vis detaljer
 

Lars Rød-Eriksen

Forsker

Telefon: +47 977 27 471
E-post: lars.rod-eriksen@nina.no
Vis detaljer
 

Brett K. Sandercock

Seniorforsker

Telefon: +47 452 16 480
E-post: brett.sandercock@nina.no
Vis detaljer
 

Erling Johan Solberg

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 772
E-post: erling.solberg@nina.no
Vis detaljer
 

Mai Irene Solem

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 958 64 509
E-post: mai.solem@nina.no
Vis detaljer
 

Bård Gunnar Stokke

Seniorforsker

Telefon: +47 467 83 009
E-post: bard.stokke@nina.no
Vis detaljer
 

Sigbjørn Stokke

Forsker

Telefon: +47 902 70 350
E-post: sigbjorn.stokke@nina.no
Vis detaljer
 

Olav Strand

Forsker

Telefon: +47 948 25 002
E-post: olav.strand@nina.no
Vis detaljer
 

Bernt Erik Sæther

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 735 90 584
E-post: bernt-erik.sather@bio.ntnu.no
Vis detaljer
 

Jørn Thomassen

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 926 44 481
E-post: jorn.thomassen@nina.no
Vis detaljer
 

Kristine R. Ulvund

Overingeniør

Telefon: +47 415 59 588
E-post: kristine.ulvund@nina.no
Vis detaljer
 

Vebjørn Veiberg

Seniorforsker

Telefon: +47 957 00 510
E-post: vebjorn.veiberg@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørnar Ytrehus

Seniorforsker

Telefon: +47 976 41 431
E-post: bjornar.ytrehus@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt oss

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01